Οι Ιταλοδυτικές γλώσσες είναι η μεγαλύτερη υποομάδα των των ρομανικών γλωσσών. Αποτελείται από 38 γλώσσες σε δύο υποομάδες: τις Ιταλοδαλματικές γλώσσες και τις Δυτικές ρομανικές γλώσσες.