Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Ιωάννης Πόλος ήταν Έλληνας λόγιος του 15ου αιώνα.

Δίδαξε τα Ελληνικά γράμματα στην Γερμανία. Μεταξύ των μαθητών του καταλέγεται και ο Ιωάννης Δαρβούργιος, επίσκοπος Βορματίας.

Επιστολή του Ιωάννη φυλάγεται στην Βασιλεία και εκδόθηκε το 1556 στην Αιρεσιολογία.

ΠηγέςΕπεξεργασία