Ο Ιωάννης Πόλος ήταν Έλληνας λόγιος του 15ου αιώνα.

Δίδαξε τα Ελληνικά γράμματα στην Γερμανία. Μεταξύ των μαθητών του καταλέγεται και ο Ιωάννης Δαρβούργιος, επίσκοπος Βορματίας.

Επιστολή του Ιωάννη φυλάγεται στην Βασιλεία και εκδόθηκε το 1556 στην Αιρεσιολογία.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Κωνσταντίνος Σάθας (1868). Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφία των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821). Αθήνα: Τυπογραφείο των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009.