Ιωάς

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Ιωάς μπορεί να αναφέρεται σε ένα απο τα οκτώ Βιβλικά πρόσωπα:

  • Ο Ιωάς του Ιούδα Βασιλιάς του Ιούδα, γιος του Οχοζία και της Σιβιά.
  • Ο Ιωάς του Ισραήλ, βασιλιάς του βασιλείου του Ισραήλ για 16 χρόνια, γιος και διάδοχος του Ιωάχαζ.
  • Ο Ιωάς, πατέρας του Γεδεών, απ' τη συγγένεια Αβιέζερ, της φυλής Μανασσή.
  • Ο Ιωάς, γιος και αξιωματούχος του βασιλιά Αχαάβ.
  • Ο Ιωάς, απόγονος του Ιούδα, από την συγγένεια Σηλά.
  • Ο Ιωάς, γιος του Βεχέρ, απόγονος του Βενιαμίν, αρχηγός οικογένειας και πολεμιστής.
  • Ο Ιωάς, απόγονος του Βενιαμίν, ένας από αυτούς που ήρθαν στη Σικλάγ για να βοηθήσουν το Δαβίδ, όταν τον καταδίωκε ο Σαούλ.
  • Ο Ιωάς, ένας από τους διαχειριστές της περιουσίας του βασιλιά Δαβίδ, επί των ελαιοαποθηκών.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.