Ιωάχαζ (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Ιωάχαζ μπορεί να αναφέρεται σε:

  • Ιωάχαζ, βασιλέας του Ιούδα και γιος του βασιλέα Ιωσία.
  • Ιωάχαζ, βασιλέας της Σαμάρειας του Ισραήλ, γιος του Ιηού.
  • Οχοζίας (ή Ιωάχαζ), βασιλέας του Ιούδα, γιος του Ιωράμ και της Γοθολίας.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.