Οι Κάδοι ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Φρυγίας.

Ανήκε στην επαρχία της Επικτήτου Φρυγίας, κοντά στα σύνορα με την Λυδία. Ήταν κτισμένη στον άνω ρου του ποταμού Έρμου. Η πόλη κτίστηκε από Μακεδόνες αποίκους κατά την ελληνιστική εποχή, όπως προκύπτει από τα νομίσματα της πόλεως ΚΑΔΟΗΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. Στην ρωμαϊκή εποχή τελούντο οι αγώνες Σεβαστά Ομοβώμια και Αυγούστεια. Στα βυζαντινά χρόνια κατατασσόταν στην Φρυγία Καπατιανή υπό κονσουλάριον, μαζί με άλλες 39 πόλεις, όπως μαθαίνουμε στον Συνέκδημον του Ιεροκλέους. Επίσης στο Notitiae episcopatuum πληροφορούμαστε ότι οι Κάδοι ήταν έδρα επισκόπου[1]. Έκοψε πολλά νομίσματα στην εποχή του Κλαυδίου έως του Γαλλιηνού.

Πρόκειται για την σημερινή Γκεντίζ (Gediz) της Τουρκίας, στην επαρχία της ς.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Ἐπαρχία Φρυγίας Καππατιανῆς· Μητρόπολις Λαοδικείας ἔχει ὑπ' αὐτὴν πόλεις ἤτοι ἐπισκοπὰς ιζ, οἷον τὸν Τιβεριουπόλεως, τὸν Ἀζάνου, τὸν Ἀγκύρας Συναοῦ, τὸν Πέλτων, τὸν Ἀππίας, τὸν Κάδων, τὸν Ἰκρίων, τὸν Ἠλούζων, τὸν Τρανουπόλεως, τὸν Σεβαστείας, τὸν Εὐμενείας, τὸν Τημένου θηρῶν, τὸν Ἀγαθουκωμέων, τὸν Ἀλίων, τὸν Τριπόλεως, τὸν Ἀττανάσου, τὸν Σίβλιος

ΠηγέςΕπεξεργασία