Τα μοναστικά καθίσματα αποτελούν και αυτά μοναστικά ιδρύματα όπως οι καλύβες, που υπάγονται σε κυρίαρχη Μονή ή Μοναστήρι.

Αυτά είναι μικρά κτίσματα, περίπου σαν τις καλύβες, που συνηθέστερα βρίσκονται πολύ κοντά και γύρω από το Μοναστήρι που υπάγονται. Αυτά στερούνται εδαφικής έκτασης και παραχωρούνται σε διαμονή μοναχών "κατά μόνας", περισσότερο με προσωρινό χαρακτήρα. Οι μοναχοί αυτών των ιδρυμάτων λαμβάνουν τρόφιμα από τη κυρίαρχη Μονή αντί καταβολής μικρού χρηματικού ποσού.

Μοναστικά καθίσματα δυνατόν να απαντώνται σε όλα τα μεγάλα Μοναστήρια (Μονές). Τα περισσότερο φημισμένα είναι στο Άγιο Όρος. Σημαντικό τέτοιο κάθισμα που αναδείχθηκε με τη βοήθεια των πιστών σε μεγάλο μοναστήρι είναι η Μονή της Αγίας Πελαγίας στη Τήνο.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου"
  • Σ. Καδάς "Το Άγιο Όρος" Εκδοτική Αθηνών - Αθήνα 1989