Ως κάλυμμα / εξώφυλλο / οπισθόφυλλο ορίζεται το εξωτερικό περίβλημα ενός βιβλίου ή μιας τυπωμένης δημοσίευσης που ως σκοπό έχει να πλαισιώσει όλα τα φύλλα ενός έργου μαζί και να προσδώσει μια ενιαία μορφή στο τεκμήριο. Το κάλυμμα προστατεύει το εσωτερικό περιεχόμενο ενός έργου και είναι δυνατό να κατασκαυεστεί από διάφορα υλικά όπως χαρτί, ύφασμα, δέρμα κ.α.