Σήμερα με τον όρο Κάτω Κόσμος εννοούμε την Κόλαση. Δηλαδή οι αμαρτωλοί, μόλις βρουν τον θάνατο, οδηγούνται εκεί.

Κάτω Κόσμος
Meister des Codex Aureus Epternacensis 001.jpg
ΟνομασίαΚάτω Κόσμος
δεδομένα

Στην Αρχαιότητα ήταν ο μεγάλος κι απαράβατος όρκος θνητών αλλά και θεών. Ο όρκος αυτός συνήθως πραγματοποιούνταν στα νερά της Στύγας του Άδη, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του Κάτω Κόσμου. Κι όποιος πατούσε αυτόν τον όρκο σκοτωνόταν απ' τον πατέρα ανθρώπων και θεών Δία.

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο Άδης θεωρούνταν κι αυτός θεός. Ένα παράδειγμα τέτοιου όρκου ήταν αυτός της Καλυψώς στον Οδυσσέα, υποστηρίζοντας πως ήθελε το καλό του. Επίσης ο Άδης προφυλασσόταν από τα Ατλαία.