Ο καθοδικός σωλήνας είναι μια ηλεκτρονική λυχνία με σωλήνα κενού που περιέχει μια διάταξη παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων και μια φθορίζουσα οθόνη. Η δέσμη των ηλεκτρονίων δημιουργεί μια φωτεινή κηλίδα στην οθόνη, της οποίας η θέση και η ένταση μπορεί να μεταβάλλεται.

Ο καθοδικός σωλήνας αποτελεί την βάση κατασκευής μιας σειράς οργάνων και συσκευών (παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος, τηλεοράσεις, οθόνες υπολογιστών) που επιτρέπουν την απεικόνιση ηλεκτρικών ή άλλων σημάτων. Σήμερα έχει αντικατασταθεί από νεότερες τεχνολογίες, όπως η οθόνη υγρών κρυστάλλων, η Οθόνη πλάσμα και η OLED, οι οποίες έχουν μικρότερο κόστος κατασκευής, κατανάλωση ενέργειας, όγκο και βάρος.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία