Για άλλες χρήσεις, δείτε: Καλή (αποσαφήνιση).

Μνήσθητι Κύριε της δούλης σου Καλής

— Σημείωση της Καλής
σε κώδικα του 11ου αιώνα.

Η Καλή ήταν βιβλιογράφος του 11ου αιώνα.

Έγραψε τον κώδικα που φυλάγεται στην βιβλιοθήκη του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη με αύξοντα αριθμό 109. Ο κώδικας είναι πολυτελώς γραμμένος και διακοσμημένος με εικόνες, περιέχει δε την λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

ΠηγέςΕπεξεργασία