Για άλλες χρήσεις, δείτε: Καλλιρρόη (αποσαφήνιση).

Καλλιρρόη Ι (Υδροφόρο) / 124, Υ/Φ 2

Καλλιρρόη Ι (υδροφόρο)
Πληροφορίες
Ναυπηγείο‘Italy – Officine do Barni, Livarno’
Ένταξη σε υπηρεσία1913
Παροπλισμός1965
Χρήσηυδροφόρο

Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία ‘Italy – Officine do Barni, Livarno’. Στην ενεργεία το 1913. Λεία πολέμου. Χωρητικότητας 120 τόνων. Εγκαταλείφθηκε στο νεώριο της Λέρου. Το 1950 εντάχθηκε στη δύναμη του Στόλου και παρέμεινε μέχρι το 1965.