Καλός είναι επιγραφή που συναντούμε σε αρχαίες Ελληνικές αγγειογραφίες. Εξυμνεί την ομορφιά κάποιου νέου άνδρα. Καλός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει όμορφος[1][2]. Συναντάται ως αγγειογραφία ή εγχάρακτη επιγραφή σε αγγείο.

«ΚΑΛΟΣ Ο ΠΑΙΣ» Επιγραφή σε αγγειογραφία του Ζωγράφου του Λονδίνου, δίγλωσση κύλιξ, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ισπανίας

Ιστορική αναδρομή

Επεξεργασία

Το έθιμο της επιγραφής αυτής προέρχεται από την αρχαιότατη Ελληνική ποίηση, η οποία ήδη επικεντρώνεται στην εξύμνηση του κάλους της νεότητας. Σήμερα σώζονται περίπου 300 επιγραφές αττικής αγγειογραφίας, κυρίως ερυθρόμορφου ρυθμού, από τον 6ο αιώνα π.Χ.

  • (Γερμανικά) Wilhelm Klein: Die griechischen Vasen mit Lieblingsinschriften, Wien 1890. 2., verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig 1898.
  • (Αγγλικά) François Lissarrague: Publicity and performance. Kalos inscriptions in Attic vase-painting, In: Performance culture and Athenian democracy, Cambridge 1999, S. 359-373.
  • (Αγγλικά) Niall W. Slater: The vase as ventriloquist. Kalos-inscriptions and the culture of fame, In: Signs of orality. The oral tradition and its influence in the Greek and Roman world, Leiden 1999, S. 143-161.
  • (Γερμανικά) Stefan Brenne: Indices zu Kalos-Namen, In: Tyche 15, 2000, S. 31-53.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Kalos inscriptions - Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World». 
  2. «Perseus Encyclopedia, Kalathos, Kalathos, Kalos». www.perseus.tufts.edu. Ανακτήθηκε στις 3 Αυγούστου 2022.