Στη ρωμαϊκή μυθολογία με το συλλογικό όνομα Καμέναι (Camenae) ήταν γνωστές τέσσερις Νύμφες των πηγών, των πηγαδιών και γενικώς των υδάτων: η Καρμέντα, η Ηγερία, η Αντεβόρτα και η Ποστβόρτα. Οι Καμέναι ήταν σοφές και κάποτε προέλεγαν τα μέλλοντα. Κυριότερη ανάμεσά τους ήταν η Καρμέντα ή Καρμεντίς ή Καρμεντία: η εορτή Καρμεντάλια, στις 11 και 15 Ιανουαρίου, ήταν αφιερωμένη σε αυτή.

Το ιερό των Καμενών βρισκόταν μέσα σε ένα ιερό άλσος, το Porta Capena, κοντά στο ιερό της Ηγερίας. Από νωρίς μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, αυτές οι Νύμφες ταυτίσθηκαν με τις Μούσες της ελληνικής μυθολογίας.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Anna Ferrari. Camene, in Dizionario di mitologia greca e latina. Torino, UTET, 1999. ISBN 88-7750-754-3
  • Herbert Jennings Rose: Camene, στο έργο των Nicholas Hammond & Howard Scullard Dizionario di antichità classiche, Edizioni San Paolo, Milano 1995, ISBN 88-215-3024-8