Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Καμπανάς είναι αρχαιολογική θέση στην Κεφαλλονιά, στην περιοχή της Λειβαθούς, στο χώρο του οποίου βρέθηκε αρχαίο νεκροταφείο.

Το έτος 1912 η Αρχαιολογική Εταιρεία στο πλαίσιο των ερευνών της στην Κεφαλονιά, οι οποίες έγιναν με δαπάνη του Ολλανδού φιλάρχαιου Adriaan Goekoop (1859-1914), υπό τη διεύθυνση του εφόρου Νικολάου Κυπαρίσση και τη συνδρομή του Συμβούλου της Εταιρείας Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως διεξήγαγε ανασκαφή στην εν λόγω θέση, όπου ανακαλύφθηκε συστάδα περίπου τριάντα τάφων που ήταν λαξευμένοι στο βράχο φέρνοντας στο φως αρκετά κεραμικά και άλλα ευρήματα.

Στην έκθεση της ανασκαφής αναφέρονται επιγραμματικά κάποια κτερίσματα, όπως γυάλινα αγγεία και λύχνοι, δύο χάλκινα νομίσματα, εκ των οποίων ένα με παράσταση Πηγάσου στον εμπροσθότυπο από την Κόρινθο, καθώς και πυραμιδοειδή σταθμά.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Ν. Κυπαρίσσης – Α. Φιλαδελφεύς, Ανασκαφαί εν Κεφαλληνία κατά το θέρος του έτους 1912, ΠΑΕ 1912, 111.