Η Κάναντα ή καναντική ή καναρική είναι μία από τις αρχαίες κλασικές γλώσσες που ομιλείται μέχρι και σήμερα στην Ινδία και κυρίως στην πολιτεία της Καρνάτακα, έχοντας χαρακτηριστεί από το ισχύον σύνταγμα ως μία από τις επίσημες γλώσσες της Ινδίας.

Δείγμα καναρικής γραφής

Την καναρική γλώσσα ομιλούν ως μητρική περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι και θεωρείται μια από τις σαράντα περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο. Η καναρική διαμορφώθηκε κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. και άκμασε τον 6ο αιώνα όποτε και εμφανίζονται τα πρώτα γραπτά ευρήματα, επιγραφές κ.λ.π. Έκτοτε η λογοτεχνία στη γλώσσα αυτή συνεχίζεται αδιάκοπα. Γλωσσολογικά η Κάναντα ανήκει στην ομάδα των νοτίων δραβιδικών γλωσσών. Η ιστορική της εξέλιξη διακρίνεται σε τέσσερις περιόδους:

α) την πρώιμη καναρική, λεγόμενη Πούρβα Χαλεγκάναντα (Purva Halegannada) ή Επιγραφική Κάναντα, της περιόδου 5ου - 9ου αιώνα.
β) την αρχαία καναρική, λεγόμενη Χαλεγκάναντα, (Halegannada) της περιόδου 10ου - 14ου αιώνα.
γ) τη μεσαιωνική ή μέση καναρική, λεγόμενη Ναντουγκάναντα (Nadugannada) της περιόδου 15ου - 18ου αιώνα, και
δ) τη σύγχρονη καναρική, λεγόμενη Χοσαγκάναντα (Hosagannada) από το 1800 μέχρι σήμερα.

Έργα της καναρικής λογοτεχνίας έχουν λάβει πλείστα βραβεία ενώ από τον Ιούλιο του 2011 συστάθηκε ειδικό κέντρο μελέτης της κλασικής Κάναντα, που τελεί υπό την αιγίδα του Κεντρικού Ινστιτούτου Ινδικών Γλωσσών (CIIL) στη Μυσόρη, προκειμένου να διευκολύνει έρευνες που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Η Κανάντα έχει αρκετές δανεισμένες (τατσάμα) λέξεις όπως η dina (ημέρα), kopa (θυμός), surya (ήλιος), mukha (πρόσωπο), nimiṣa (λεπτό) και anna (ρύζι)

Πηγές Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

 
Wikipedia