Κανόνας των δέκα Αττικών ρητόρων

Οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι σχημάτισαν έναν κατάλογο δέκα σημαντικών ρητόρων που διακρίθηκαν στην Αθήνα από τον 5ο ως τον 4ο π.Χ. αι. Τον κατάλογο αυτό, που ονομάστηκε «Κανόνας των δέκα Αττικών ρητόρων», διέσωσε ο Καικίλιος από την Καλή Ακτή της Σικελίας στο βιβλίο του Περί του Χαρακτήρος των δέκα ρητόρων. Οι ρήτορες αυτοί ήταν:

Εκτός από δυο (Ισαίος και Δείναρχος) ήταν όλοι Αθηναίοι.