Κατάλογος βασιλέων των Χετταίων

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η χρονολογία και η ακολουθία των Βασιλέων των Χετταίων στηρίζεται σε θραύσματα προερχόμενα από περισσότερες από 3.500 επιγραφές που βρέθηκαν στην Χαττούσα. Οι ημερομηνίες δίνονται κατά προσέγγιση με βάση την Μέση Χρονολόγηση που είναι η περισσότερο αποδεκτή σε σύγκριση με πηγές από μεγάλα γειτονικά βασίλεια όπως της Αιγύπτου.[1]

Ο βασιλεύς των Χετταίων Τουδαλίγιας Δ΄

Παλαιό βασίλειο (1650-1500 π.Χ.) Επεξεργασία

Μέσο βασίλειο (1500-1420 π.Χ.) Επεξεργασία

Νέο βασίλειο (1420-1190 π.Χ.) Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Steadman, Sharon R.; McMahon, Gregory (2011). The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press. σ. 598
 2. Kuhrt, Amélie (2020). The Ancient Near East: c.3000–330 BC, Volume One. Routledge. σ. 230
 3. Kloekhorst, Alwin, (2020). "The Authorship of the Old Hittite Palace Chronicle (CTH 8): A Case for Anitta", in Journal of Cuneiform Studies, Τομ. 72 (2020)
 4. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 5. Kuhrt, Amélie (2020). The Ancient Near East: c.3000–330 BC, Volume One. Routledge. σ. 230
 6. Kuhrt, A. (1997). Ancient Near East c. 3000–330 BC. London: Routledge. σ. 12
 7. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 8. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 9. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 10. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 11. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 12. Birgit Brandau, Hartmut Schickert: Hethiter Die unbekannte Weltmacht
 13. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 14. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 15. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 16. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 17. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 18. Bryce, Trevor; Bryce, Trevor Robert (2012-03-15). "Appendix III: The Kings of Late Bronze Age Hatti". The World of The Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History
 19. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 20. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 21. Cohen, Raymond; Westbrook, Raymond (2002). Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations
 22. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 23. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 24. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 25. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 26. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 27. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 28. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 29. Kuhrt, Amélie (2020). The Ancient Near East: c.3000–330 BC, Volume One. Routledge. σ. 230
 30. Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter. σ. 22
 31. Drews, Robert (1994). The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near East. Princeton University Press. σ. 67

Πηγές Επεξεργασία

 • Kuhrt, Amélie (2020). The Ancient Near East: c.3000–330 BC, Volume One. Routledge.
 • Bilgin, Tayfun (2018). Officials and Administration in the Hittite World. Walter de Gruyter.
 • Steadman, Sharon R.; McMahon, Gregory (2011). The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press.
 • Kloekhorst, Alwin, (2020). "The Authorship of the Old Hittite Palace Chronicle (CTH 8): A Case for Anitta", in Journal of Cuneiform Studies, Τομ. 72 (2020)
 • Kuhrt, A. (1997). Ancient Near East c. 3000–330 BC. London: Routledge.
 • Drews, Robert (1994). The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near East. Princeton University Press.