Κατάλογος δήμων επαρχίας Μπολόνιας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Σε αυτή την σελίδα παρατίθενται οι 60 δήμοι (56 από την 1η Ιανουαρίου 2014) που αποτελούν την επαρχία της Μπολόνιας.

(*) Οι δήμοι Καστέλλο ντι Σερραβάλλε, Κρεσπελλάνο, Μοντεβέλιο, Μπατζάνο και Σαβίνιο την 1η Ιανουαρίου του 2014 ενώθηκαν και δημιούργησαν τον δήμο του Βαλσαμότζια.