Κατάλογος καθιερωμένων όρων

Κατάλογος καθιερωμένων όρων ή αρχείο καθιερωμένων όρων[1] στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας είναι η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών έτσι ώστε η κάθε οντότητα (π.χ. πρόσωπο, οργανισμός κ.τ.λ.) να αναφέρεται με μονοσήμαντο και τυποποιημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός τηρείται με συνέπεια σε όλο τον κατάλογο, αλλά και στη σύνδεσή τους με άλλες οντότητες.[2] Οι κατάλογοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, συνέδρια ή μπορεί να είναι δομημένοι θεματικά.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Κατάλογος καθιερωμένων όρων». Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ανακτήθηκε στις 1 Νοεμβρίου 2022. 
  2. Οι Καθιερωμένοι Όροι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Αρχειοθετήθηκε 2015-10-17 στο Wayback Machine.. Στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βεροιας