Φυλογενετικό δέντρο όπου αναδεικνύονται οι συγγένειες όλων των έμβιων όντων που φωτοσυνθέτουν. Οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν στο βασίλειο των Φυτών (Plantae sensu lato) και στις υπερομάδες των Χρωμοκυψελιδωτών (Chromalveolata), των Ριζωτών (Rhizaria) και των Αυλακωτών (Excavata). Τα ενδοσυμβιωτικά επεισόδια (τέσσερα στο σύνολο τους) απεικονίζονται με διακεκομμένες γραμμές.

Τα φύκη κατατάσσονται στις ακόλουθες ομοταξίες[nb 1]. Βάσει της συμβατικής ονοματολογίας των ταξινομικών βαθμίδων οι ομοταξίες (Classes) έχουν κατάληξη σε -φύκη (-phyceae).

 • Βασίλειο Φυτά κατά την ευρεία έννοια (Regnum Plantae sensu lato)
  • Συνομοταξία Χλωρόφυτα (Divisio Chlorophyta) Light green.PNG
   • Ομοταξία Χλωροφύκη (Classis Chlorophyceae)
   • Ομοταξία Πρασινοφύκη (Classis Prasinophyceae)
   • Ομοταξία Βρυοψιδοφύκη (Classis Bryopsidophyceae)
   • Ομοταξία Πεδινοφύκη (Classis Pedinophyceae)
   • Ομοταξία Πλευραστροφύκη (Classis Pleurastrophyceae)
   • Ομοταξία Τρεβουξιοφύκη (Classis Trebouxiophyceae)
   • Ομοταξία Ουλβοφύκη (Classis Ulvophyceae)
  • Συνομοταξία Χαρόφυτα (Divisio Charophyta) Light green.PNG
   • Ομοταξία Χαροφύκη (Classis Charophyceae)
   • Ομοταξία Μεσοστιγματοφύκη (Classis Mesostigmatophyceae)
   • Ομοταξία Χλωροκυβοφύκη (Classis Chlorokybophyceae)
   • Ομοταξία Κλεμπσορμιδιοφύκη (Classis Klebsormidiophyceae)
   • Ομοταξία Ζυγνηματοφύκη (Classis Zygnematophyceae)
  • Συνομοταξία Ροδόφυτα (Divisio Rhodophyta) Red-square.gif
   • Ομοταξία Ροδοφύκη (Classis Rhodophyceae)
  • Συνομοταξία Γλαυκόφυτα (Divisio Glaucophyta) Bleu ciel (couleur).png
   • Ομοταξία Γλαυκοφύκη (Classis Glaucophyceae)
 • Βασίλειο Πρώτιστα (Regnum Protista)
  • Συνομοταξία Ετεροκοντόφυτα ή Ωχρόφυτα ή Στραμινόπιλα (Phylum Heterokontophyta ή Ochrophyta ή Straminopila) [nb 2]
   • Ομοταξία Ακτινοχρυσοφύκη (Classis Actinochrysophyceae)
   • Ομοταξία Βακιλλαριοφύκη (Classis Bacillariophyceae)
   • Ομοταξία Βολιδοφύκη (Classis Bolidophyceae)
   • Ομοταξία Χρυσοφύκη (Classis Chrysophyceae) Solid yellow.png
   • Ομοταξία Ευστιγματοφύκη (Classis Eustigmatophyceae)
   • Ομοταξία Πελαγοφύκη (Classis Pelagophyceae)
   • Ομοταξία Φαιοφύκη (Classis Phaeophyceae) Solid brown.svg
   • Ομοταξία Φαιοθαμνιοφύκη (Classis Phaeothamniophyceae)
   • Ομοταξία Ραφιδοφύκη (Classis Raphidophyceae)
   • Ομοταξία Συνουροφύκη (Classis Synurophyceae)
   • Ομοταξία Ξανθοφύκη (Classis Xanthophyceae)
  • Συνομοταξία Απτόφυτα (Phylum Haptophyta)
   • Ομοταξία Παβλοβοφύκη (Classis Pavlovophyceae)
   • Ομοταξία Πρυμνησιοφύκη (Classis Prymnesiophyceae)
  • Συνομοταξία Κρυπτόφυτα (Phylum Cryptophyta)
   • Ομοταξία Κρυπτοφύκη (Classis Cryptophyceae)
  • Συνομοταξία Δινόφυτα ή Δινομαστιγωτά (Phylum Dinophyta ή Dinoflagellata)
   • Ομοταξία Δινοφύκη (Classis Dinophyceae)
   • Ομοταξία Νυκταυγεοφύκη (Classis Noctiluciphyceae)
   • Ομοταξία Συνδινιοφύκη (Classis Syndiniophyceae)
  • Συνομοταξία Ευγληνόζωα (Phylum Euglenozoa)[nb 2],[nb 3]
  • Συνομοταξία Κερκόζωα (Phylum Cercozoa)[nb 2],[nb 3]
   • Ομοταξία Χλωραραχνιοφύκη (Classis Chlorarachniophyceae)

ΥποσημειώσειςΕπεξεργασία

 1. Οι μεταφράσεις των ομοταξιών δεν είναι επίσημες καθώς δεν υπάρχει φορέας μεταφράσης ταξινομικών βαθμίδων.
 2. 2,0 2,1 2,2 Οι συνομοταξίες αυτές περιέχουν και άλλες ομοταξίες που δεν είναι φύκη. Η συνομοταξία Ετεροκοντόφυτα ή Ωχρόφυτα περιέχει ομοταξίες μυκητόμορφων οργανισμών ενώ οι συνομοταξίες Ευγληνόζωα και Κερκόζωα περιέχουν ομοταξίες πρωτοζωϊκών οργανισμών.
 3. 3,0 3,1 Οι καταλήξεις αποτελούν εξαιρέσεις.