Κατάλογος πόλεων του Ιράκ

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ακολουθεί κατάλογος των πόλεων του Ιράκ. Οι πόλεις με έντονα γράμματα είναι πρωτεύουσες κυβερνείων.