Κατάλογος συνθέσεων του Αντόνιο Βιβάλντι

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Παρακάτω, ακολουθεί η πλήρης -κατά το δυνατόν- λίστα των συνθέσεων του Αντόνιο Βιβάλντι, βάσει κυρίως του αριθμού καταλόγου RV (Ryom-Verzeichnis), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός τρόπος αρίθμησης. Ο κατάλογος RV έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970, από τον Δανό μουσικολόγο Πέτερ Ράιομ (Peter Ryom), εξ ου και το πρόθεμα RV, μπροστά από τον αριθμό τους. Σε παρένθεση αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης του έργου.

Πολλές από τις συνθέσεις έχουν τον ίδιο τίτλο και, στην πλειονότητά τους, πρόκειται για το ίδιο έργο με διαφορετική οργανοθεσία, ωστόσο μπορεί και να είναι απλώς ομότιτλα (π.χ. Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)

(# = δίεση, b = ύφεση, + = τονικότητα μείζων ή ματζόρε, - = τονικότητα ελάσσων ή μινόρε, S = Σοπράνο, A = Άλτο)

Έργο 1Επεξεργασία

12 τρίο σονάτες για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο (Βενετία 1705, Άμστερνταμ 1712-3)

 • Αρ. 1 σε Σολ-, RV 73
 • Αρ. 2 σε Μι-, RV 67
 • Αρ. 3 σε Ντο+, RV 61
 • Αρ. 4 σε Μι+, RV 66
 • Αρ. 5 σε Φα+, RV 69
 • Αρ. 6 σε Ρε+, RV 62
 • Αρ. 7 σε Μιb+, RV 65
 • Αρ. 8 σε Ρε-, RV 64
 • Αρ. 9 σε Λα-, RV 75
 • Αρ. 10 σε Σιb+, RV 78
 • Αρ. 11 σε Σι-, RV 79
 • Αρ. 12 σε Ρε-, RV 63 (La Follia, παραλλαγές πάνω στο ομότιτλο θέμα)

Έργο 2Επεξεργασία

12 σονάτες για βιολί και μπάσο κοντίνουο (Βενετία 1709, Άμστερνταμ 1712)

 • Αρ. 1 σε Σολ-, RV 27
 • Αρ. 2 σε Λα+, RV 31
 • Αρ. 3 σε Ρε-, RV 14
 • Αρ. 4 σε Φα+, RV 20
 • Αρ. 5 σε Σι-, RV 36
 • Αρ. 6 σε Ντο+, RV 1
 • Αρ. 7 σε Ντο-, RV 8
 • Αρ. 8 σε Σολ+, RV 23
 • Αρ. 9 σε Μι-, RV 16
 • Αρ. 10 σε Φα-, RV 21
 • Αρ. 11 σε Ρε+, RV 9
 • Αρ. 12 σε Λα-, RV 32

Έργο 3Επεξεργασία

12 κοντσέρτα για ένα/δύο/τέσσερα βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico), (Άμστερνταμ 1711)

 • Αρ. 1, για τέσσερα βιολιά σε Ρε+, RV 549
 • Αρ. 2, για δύο βιολιά και βιολοντσέλο σε Σολ-, RV 578
 • Αρ. 3, για βιολί σε Σολ+, RV 310
 • Αρ. 4, για τέσσερα βιολιά σε Μι-, RV 550
 • Αρ. 5, για δύο βιολιά σε Λα+, RV 519
 • Αρ. 6, για βιολί σε Λα-, RV 356
 • Αρ. 7, για τέσσερα βιολιά και βιολοντσέλο σε Φα+, RV 567
 • Αρ. 8, για δύο βιολιά σε Λα-, RV 522
 • Αρ. 9, για βιολί σε Ρε+, RV 230
 • Αρ. 10, για τέσσερα βιολιά και βιολοντσέλο σε Σι-, RV 580
 • Αρ. 11, για δύο βιολιά και βιολοντσέλο σε Ρε-, RV 565
 • Αρ. 12, για βιολί σε Μι+, RV 265

Έργο 4Επεξεργασία

12 κοντσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza), (Άμστερνταμ 1714-5)

 • Αρ. 1 σε Σιb+, RV 383a
 • Αρ. 2 σε Μι-, RV 279
 • Αρ. 3 σε Σολ+, RV 301
 • Αρ. 4 σε Λα-, RV 357
 • Αρ. 5 σε Λα+, RV 347
 • Αρ. 6 σε Σολ-, RV 316a
 • Αρ. 7, για δύο βιολιά και βιολοντσέλο obligato (υποχρεωτικό) σε Ντο+, RV 185
 • Αρ. 8 σε Ρε-, RV 249
 • Αρ. 9 σε Φα+, RV 284
 • Αρ. 10 σε Ντο-, RV 196
 • Αρ. 11 σε Ρε+, RV 204
 • Αρ. 12 σε Σολ+, RV 298

Έργο 5Επεξεργασία

6 σονάτες για ένα/δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο (Άμστερνταμ 1716)

 • Αρ. 1 σε Λα+, RV 18
 • Αρ. 2 σε Λα+, RV 30
 • Αρ. 3 σε Σιb+, RV 33
 • Αρ. 4 σε Σι-, RV 35
 • Αρ. 5, για δύο βιολιά σε Σιb+, RV 76
 • Αρ. 6, για δύο βιολιά σε Σολ-, RV 72

Έργο 6Επεξεργασία

6 κοντσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο (Άμστερνταμ 1716, 1721)

 • Αρ. 1 σε Σολ-, RV 324
 • Αρ. 2 σε Μιb+, RV 259
 • Αρ. 3 σε Σολ-, RV 318
 • Αρ. 4 σε Ρε+, RV 216
 • Αρ. 5 σε Μι-, RV 280
 • Αρ. 6 σε Ρε-, RV 239

Έργο 7Επεξεργασία

12 κοντσέρτα για βιολί (τα δύο για) όμποε και μπάσο κοντίνουο (Άμστερνταμ 1716, 1721)

 • Αρ. 1, για όμποε σε Σιb+, RV 465
 • Αρ. 2 σε Ντο+, RV 188
 • Αρ. 3 σε Σολ-, RV 326
 • Αρ. 4 σε Λα-, RV 354
 • Αρ. 5 σε Φα+, RV 285a
 • Αρ. 6 σε Σιb+, RV 374
 • Αρ. 7, για όμποε σε Σιb+, RV 464
 • Αρ. 8 σε Σολ+, RV 299
 • Αρ. 9 σε Σιb+, RV 373
 • Αρ. 10 σε Φα+, RV 294a
 • Αρ. 11 σε Ρε+, RV 208a
 • Αρ. 12 σε Ρε+, RV 214

Έργο 8Επεξεργασία

12 κοντσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο (O Ανταγωνισμός [i] μεταξύ Αρμονίας και Επινόησης, Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione), (Άμστερνταμ 1725). Τα τέσσερα πρώτα είναι γνωστα και ως «Οι Τέσσερις Εποχές» (Le Quattro Stagioni), ίσως το διασημότερο έργο του Βιβάλντι.

 • Αρ. 1 σε Μι+ (Η Άνοιξη, La Primavera), RV 269
 • Αρ. 2 σε Σολ- (Το Καλοκαίρι, L’ Estate), RV 315
 • Αρ. 3 σε Φα+ (Το Φθινόπωρο, L’ Autunno), RV 293
 • Αρ. 4 σε Φα- (Ο Χειμώνας, L’ Inverno), RV 297
 • Αρ. 5 σε Μιb+ (Η Τρικυμία, La Tempesta di Mare), RV 253
 • Αρ. 6 σε Ντο- (Η Ευχαρίστηση, Il Piacere), RV 180
 • Αρ. 7 σε Ρε- (Για τον Πιζέντελ, Per Pisendel), RV 242
 • Αρ. 8 σε Σολ-, RV 332
 • Αρ. 9 σε Ρε-, RV 236
 • Αρ. 10 σε Σιb+ (Το Κυνήγι, La Caccia), RV 362
 • Αρ. 11 σε Ρε+, RV 210
 • Αρ. 12 σε Ντο+, RV 178

Έργο 9Επεξεργασία

12 κοντσέρτα για βιολί (ένα για δύο βιολιά), έγχορδα και μπάσο κοντίνουο (Η Λύρα [ii ] ,La Cetra), (Άμστερνταμ 1727).

 • Αρ. 1 σε Ντο+, RV 181a
 • Αρ. 2 σε Λα+, RV 345
 • Αρ. 3 σε Σολ-, RV 334
 • Αρ. 4 σε Μι+, RV 263a
 • Αρ. 5 σε Λα-, RV 358
 • Αρ. 6 σε Λα+, RV 348
 • Αρ. 7 σε Σιb+, RV 359
 • Αρ. 8 σε Ρε-, RV 2328
 • Αρ. 9, για δύο βιολιά σε Σιb+, RV 530
 • Αρ. 10 σε Σολ-, RV 300
 • Αρ. 11 σε Ντο-, RV 198a
 • Αρ. 12 σε Σι-, RV 391

Έργο 10Επεξεργασία

6 κοντσέρτα για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο (Άμστερνταμ 1728, δεύτερη έκδοση για ρικόρντερ στη Βενετία).

 • Αρ. 1 σε Φα+ (Η Τρικυμία, La Tempesta di Mare), RV 433
 • Αρ. 2 σε Σολ- (Η Νύχτα, La Notte), RV 439
 • Αρ. 3 σε Ρε+ (Η Καρδερίνα, Il Gardellino), RV 428
 • Αρ. 4 σε Σολ+, RV 435
 • Αρ. 5 σε Φα+, RV 434
 • Αρ. 6 σε Σολ+, RV 437

Έργο 11Επεξεργασία

6 κοντσέρτα για βιολί/όμποε (σε ένα), έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, (Άμστερνταμ 1729).

 • Αρ. 1 σε Ρε+, RV 207
 • Αρ. 2, για όμποε σε Μι- (Ο Αγαπημένος, Il Favorito), RV 277
 • Αρ. 3 σε Λα+, RV 336
 • Αρ. 4 σε Σολ+, RV 308
 • Αρ. 5 σε Ντο-, RV 202
 • Αρ. 6 σε Σολ-, RV 334

Έργο 12Επεξεργασία

6 κοντσέρτα για βιολί/το ένα χωρίς ένδειξη οργάνου), έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, (Άμστερνταμ 1729).

 • Αρ. 1 σε Σολ-, RV 317
 • Αρ. 2, σε Ρε-, RV 244
 • Αρ. 3 σε Ρε+, RV 124
 • Αρ. 4 σε Ντο+, RV 173
 • Αρ. 5 σε Σιb+, RV 379
 • Αρ. 6 σε Σιb+, RV 361

Έργο 13 (νόθο)Επεξεργασία

Το έργο 13, που περιλαμβάνει έξι σονάτες για πίκολο όμποε (μουζέτ), βιέλα (μεσαιωνικό βιολί), φλάουτο, ρικόρντερ, όμποε ή βιολί και μπάσο κοντίνουο υπό τον τίτλο Ο Πιστός Βοσκός (Il Pastor Fido, Παρίσι 1737), θεωρείται νόθο και συντέθηκε από τον Γάλλο Νικολά Σεντεβίλ (Nicolas Chédeville), κατόπιν συμβολαίου με εκδότη, ο οποίος προπληρώθηκε και ο Σεντεβίλ καρπώθηκε τα κέρδη.

 • Αρ. 1 σε Ντο+, RV 54
 • Αρ. 2, σε Ντο+, RV 55
 • Αρ. 3 σε Σολ+, RV 56
 • Αρ. 4 σε Λα+, RV 57
 • Αρ. 5 σε Ντο+, RV 58
 • Αρ. 6 σε Σολ-, RV 59

Έργο 14Επεξεργασία

6 σονάτες για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο (Παρίσι 1740)

 • Αρ. 1 σε Σιb+, RV 47
 • Αρ. 2 σε Φα+, RV 41
 • Αρ. 3 σε Λα-, RV 43
 • Αρ. 4 σε Σιb+, RV 45
 • Αρ. 5 σε Μι-, RV 40
 • Αρ. 6 σε Σιb+, RV 46

ΚοντσέρταΕπεξεργασία

Για έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 109
 • Σε Ντο+, RV 110
 • Σε Ντο+, RV 111
 • Σε Ντο+, RV 113
 • Σε Ντο+, RV 114
 • Σε Ντο+, RV 115
 • Σε Ντο+, RV 117
 • Σε Ντο-, RV 118
 • Σε Ντο-, RV 119
 • Σε Ντο-, RV 120
 • Σε Ρε+, RV 121
 • Σε Ρε+, RV 123
 • Σε Ρε+, RV 124
 • Σε Ρε+, RV 126
 • Σε Ρε+, RV 786 (ημιτελές)
 • Σε Ρε-, RV 127
 • Σε Ρε-, RV 128
 • Σε Ρε-, RV 129 (madrigalesco)
 • Σε Μι-, RV 133 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Μι-, RV 134
 • Σε Φα+, RV 136
 • Σε Φα+, RV 138
 • Σε Φα+, RV 139
 • Σε Φα+, RV 141
 • Σε Φα+, RV 142
 • Σε Φα-, RV 143
 • Σε Σολ+, RV 144
 • Σε Σολ+, RV 145
 • Σε Σολ+, RV 150
 • Σε Σολ+, RV 151 (Alla rustica)
 • Σε Σολ-, RV 152
 • Σε Σολ-, RV 153 (Originale)
 • Σε Σολ-, RV 154
 • Σε Σολ-, RV 155
 • Σε Σολ-, RV 156
 • Σε Σολ-, RV 157
 • Σε Λα+, RV 1385
 • Σε Λα+, RV 159
 • Σε Λα+, RV 160
 • Σε Λα-, RV 161
 • Σε Σιb+, RV 163 (Conca)
 • Σε Σιb+, RV 164
 • Σε Σιb+, RV 165
 • Σε Σιb+, RV 166
 • Σε Σιb+, RV 167

Για φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 466
 • Σε Ντο+, RV 467
 • Σε Ντο+, RV 468 (ημιτελές)
 • Σε Ντο+, RV 469
 • Σε Ντο+, RV 470
 • Σε Ντο+, RV 471
 • Σε Ντο+, RV 472
 • Σε Ντο+, RV 473
 • Σε Ντο+, RV 474
 • Σε Ντο+, RV 475
 • Σε Ντο+, RV 476
 • Σε Ντο+, RV 477
 • Σε Ντο+, RV 478
 • Σε Ντο+, RV 479
 • Σε Ντο-, RV 480
 • Σε Ρε-, RV 481
 • Σε Ρε-, RV 482 (ημιτελές)
 • Σε Μιb+, RV 483
 • Σε Μι-, RV 484
 • Σε Φα+, RV 485
 • Σε Φα+, RV 486
 • Σε Φα+, RV 487
 • Σε Φα+, RV 488
 • Σε Φα+, RV 489
 • Σε Φα+, RV 490
 • Σε Φα+, RV 491
 • Σε Σολ+, RV 492
 • Σε Σολ+, RV 493
 • Σε Σολ+, RV 494
 • Σε Σολ-, RV 495
 • Σε Σολ-, RV 496
 • Σε Λα-, RV 497
 • Σε Λα-, RV 498
 • Σε Λα-, RV 499
 • Σε Λα-, RV 500
 • Σε Σιb+, RV 501 (Η Νύχτα, La Notte)
 • Σε Σιb+, RV 502
 • Σε Σιb+, RV 503
 • Σε Σιb+, RV 504

Για βιολοντσέλο/α, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 398
 • Σε Ντο+, RV 399
 • Σε Ντο+, RV 400
 • Σε Ντο-, RV 401
 • Σε Ντο-, RV 402
 • Σε Ρε+, RV 403
 • Σε Ρε+, RV 404 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 145)
 • Σε Ρε-, RV 405
 • Σε Ρε-, RV 406
 • Σε Ρε-, RV 407
 • Σε Μιb+, RV 408
 • Σε Μι-, RV 409
 • Σε Μι-, RV 787 (ημιτελές)
 • Σε Φα+, RV 410
 • Σε Φα+, RV 411
 • Σε Φα+, RV 412
 • Σε Σολ+, RV 413
 • Σε Σολ+, RV 414
 • Σε Σολ+, RV 415 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 146)
 • Σε Σολ-, RV 416
 • Σε Σολ-, RV 417
 • Σε Λα-, RV 418
 • Σε Λα-, RV 419
 • Σε Λα-, RV 420
 • Σε Λα-, RV 421
 • Σε Λα-, RV 422
 • Σε Σιb+, RV 423
 • Σε Σιb+, RV 788 (ημιτελές)
 • Σε Σι-, RV 424
 • Για δύο βιολοντσέλα, σε Σολ-, RV 531

Για δύο κλαρινέτα, δύο όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 559
 • Σε Ντο+, RV 560

Για φλαουτίνο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 443
 • Σε Ντο+, RV 444
 • Σε Λα-, RV 445

Για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 426
 • Σε Ρε+, RV 427 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 145)
 • Σε Ρε+, RV 428 (Η Καρδερίνα, Il Gardellino) (ίδιο με το έργο 10, αρ.3)
 • Σε Ρε+, RV 429
 • Σε Ρε+, RV 483
 • Σε Ρε-, RV 431a (Ο Μεγάλος Μουγκάλ, Il Gran Mogul)
 • Σε Ρε-, RV 750 ((4 «Εθνικά» κοντσέρτα: Γαλλία (La Francia), Ισπανία (La Spagna), Αγγλία (L'Inghilterro), Ο Μεγάλος Μουγκάλ (Il Gran Mogul), όλα χαμένα εκτός από το τελευταίο))
 • Σε Μι-, RV 432 (ημιτελές)
 • Σε Φα+, RV 433 (Η Τρικυμία, La Tempesta di Mare)
 • Σε Φα+, RV 411
 • Σε Σολ+, RV 435
 • Σε Σολ+, RV 436
 • Σε Σολ+, RV 437
 • Σε Σολ+, RV 438
 • Σε Σολ+, RV 784 (χαμένο)
 • Σε Σολ+, RV 805 (χαμένο)
 • Σε Σολ-, RV 439 (Η Νύχτα, La Notte) (ίδιο με το έργο 10, αρ.2)

Για φλάουτο, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 89
 • Σε Σολ+, RV 102

Για φλάουτο, όμποε, βιολί, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 88
 • Σε Φα+, RV 98
 • Σε Φα+, RV 99
 • Σε Σολ-, RV 107
 • Σε Φα+, RV 570 (Η Τρικυμία, La Tempesta di Mare) (ίδιο με το έργο 10, αρ.1)

Για φλάουτο, βιολί και φαγκότο/δύο βιολιά και βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Σολ-, RV 106
 • Σε Σολ-, RV 106a

Για φλάουτο, βιολί, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 91
 • Σε Ρε-, RV 96
 • Σε Φα+, RV 100

Για φλάουτο και δύο βιολιά/τρία βιολιά, φαγκότο και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Σολ-, RV 104

Για δύο φλάουτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 533

Για δύο φλάουτα, δύο όμποε, βιολί, βιολοντσέλο, αρπίχορδο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 544 (Ο Πρωτέας ή Ο Κόσμος Ανάποδα, Il Proteo o Il Mondo a Rovescio)

Για δύο φλάουτα, δύο βιολιά, δύο φαγκότα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 751 (χαμένο)

Για 3 βιολιά, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Σολ-, RV 104a
 • Σε Ρε+, RV 95a (Η Βοσκοπούλα, La Pastorella)

Για αρπίχορδο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Λα+, RV 780

Για δύο κόρνα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 538
 • Σε Φα+, RV 539

Για λαούτο, δύο βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 93

Για μαντολίνο/α, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 425
 • Για δύο μαντολίνα σε Σολ+, RV 532

Για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 446
 • Σε Ντο+, RV 447
 • Σε Ντο+, RV 448
 • Σε Ντο+, RV 449 (O Ανταγωνισμός [i] μεταξύ Αρμονίας και Επινόησης, Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione)
 • Σε Ντο+, RV 450
 • Σε Ντο+, RV 451
 • Σε Ντο+, RV 452
 • Σε Ρε+, RV 453
 • Σε Ρε-, RV 454 (ίδιο με το RV 236)
 • Σε Φα+, RV 455
 • Σε Φα+, RV 456 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Φα+, RV 457
 • Σε Φα+, RV 458
 • Σε Σολ-, RV 459 (ημιτελές)
 • Σε Σολ-, RV 460
 • Σε Λα-, RV 461
 • Σε Λα-, RV 462
 • Σε Λα-, RV 463
 • Σε Σιb+, RV 464 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 141)
 • Σε Σιb+, RV 465 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 142)

Για δύο όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 534
 • Σε Ρε-, RV 535
 • Σε Λα-, RV 536

Για όμποε και διάφορα όργαναΕπεξεργασία

 • Για όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Σολ+, RV 545
 • Για όμποε, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Σολ-, RV 812
 • Για δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο ρικόρντερ, δύο βιολιά, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 556 (Per la solennità di S. Lorenzo)
 • Για δύο όμποε, δύο ρικόρντερ, δύο βιολιά, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 556a (Per la solennità di S. Lorenzo)
 • Για δύο όμποε, δύο κόρνα, δύο φαγκότα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Φα+, RV 573 (χαμένο)

Για ρικόρντερ, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο-, RV 441
 • Σε Φα+, RV 442

Για ρικόρντερ, όμποε, βιολί, φαγκότο και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 94
 • Σε Σολ+, RV 101
 • Σε Σολ-, RV 105

Για ρικόρντερ και διάφορα όργανα, με μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Για ρικόρντερ, όμποε, βιολί/τρία βιολιά, φαγκότο και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 95 (Η Βοσκοπούλα, La Pastorella)
 • Για ρικόρντερ, όμποε, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 87
 • Για ρικόρντερ, βιολί, φαγκότο και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 92
 • Για ρικόρντερ, βιολί, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 92a
 • Για ρικόρντερ, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο, σε Λα-, RV 108

Για δύο τρομπέτες, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 537
 • Σε Ρε+, RV 781

Για βιόλα ντ’ αμόρε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 392
 • Σε Ρε-, RV 393
 • Σε Ρε-, RV 394
 • Σε Ρε-, RV 395
 • Σε Ρε-, RV 395a
 • Σε Λα+, RV 396
 • Σε Λα-, RV 397

Για βιόλα ντ’ αμόρε, λαούτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Λα-, RV 540

Για βιόλα, δύο κόρνα, δύο όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 97

Για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 170
 • Σε Ντο+, RV 171
 • Σε Ντο+, RV 172
 • Σε Ντο+, RV 172a (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Ντο+, RV 173
 • Σε Ντο+, RV 174 (χαμένο)
 • Σε Ντο+, RV 175
 • Σε Ντο+, RV 176
 • Σε Ντο+, RV 177
 • Σε Ντο+, RV 178 (O Ανταγωνισμός μεταξύ Αρμονίας και Επινόησης, Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione)
 • Σε Ντο+, RV 179
 • Σε Ντο+, RV 179a (ημιτελές)
 • Σε Ντο+, RV 180
 • Σε Ντο+, RV 181
 • Σε Ντο+, RV 181a (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Ντο+, RV 182
 • Σε Ντο+, RV 183
 • Σε Ντο+, RV 184
 • Σε Ντο+, RV 185 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Ντο+, RV 186
 • Σε Ντο+, RV 187
 • Σε Ντο+, RV 188
 • Σε Ντο+, RV 189
 • Σε Ντο+, RV 190
 • Σε Ντο+, RV 191
 • Σε Ντο+, RV 193 (χαμένο)
 • Σε Ντο+, RV 194
 • Σε Ντο+, RV 195
 • Σε Ντο-, RV 196 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Ντο-, RV 197
 • Σε Ντο-, RV 198
 • Σε Ντο-, RV 198a (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Ντο-, RV 199 (Η Yποψία, Il Sospetto)
 • Σε Ντο-, RV 200 (χαμένο)
 • Σε Ντο-, RV 201
 • Σε Ντο-, RV 202
 • Σε Ντο-, RV 761
 • Σε Ντο-, RV 771 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 203 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 204 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Ρε+, RV 205
 • Σε Ρε+, RV 206
 • Σε Ρε+, RV 207 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 208 (Ο Μεγάλος Μουγκάλ, Il Gran Mogul)
 • Σε Ρε+, RV 208a
 • Σε Ρε+, RV 209
 • Σε Ρε+, RV 210 (O Ανταγωνισμός μεταξύ Αρμονίας και Επινόησης, Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione)
 • Σε Ρε+, RV 211
 • Σε Ρε+, RV 212
 • Σε Ρε+, RV 212a
 • Σε Ρε+, RV 213
 • Σε Ρε+, RV 213a (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 214
 • Σε Ρε+, RV 215
 • Σε Ρε+, RV 216
 • Σε Ρε+, RV 217
 • Σε Ρε+, RV 218
 • Σε Ρε+, RV 219
 • Σε Ρε+, RV 220
 • Σε Ρε+, RV 221
 • Σε Ρε+, RV 222 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 223
 • Σε Ρε+, RV 224
 • Σε Ρε+, RV 224a
 • Σε Ρε+, RV 225
 • Σε Ρε+, RV 226
 • Σε Ρε+, RV 227
 • Σε Ρε+, RV 228
 • Σε Ρε+, RV 229
 • Σε Ρε+, RV 230 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Ρε+, RV 231
 • Σε Ρε+, RV 232
 • Σε Ρε+, RV 233
 • Σε Ρε+, RV 234 (Η Ταραχή, L’ Inquietudine)
 • Σε Ρε+, RV 742 (απόσπασμα)
 • Σε Ρε+, RV 752 (χαμένο)
 • Σε Ρε+, RV 772 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 818 (παλαιότερα Anh. 72, τώρα αυθεντικό, ημιτελές)
 • Σε Ρε-, RV 235
 • Σε Ρε-, RV 236 (O Ανταγωνισμός μεταξύ Αρμονίας και Επινόησης, Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione)
 • Σε Ρε-, RV 235
 • Σε Ρε-, RV 236
 • Σε Ρε-, RV 237
 • Σε Ρε-, RV 238 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Ρε-, RV 239
 • Σε Ρε-, RV 240
 • Σε Ρε-, RV 241
 • Σε Ρε-, RV 242
 • Σε Ρε-, RV 243 (για βιολί χωρίς καντίνι -χορδή Μι)
 • Σε Ρε-, RV 244
 • Σε Ρε-, RV 245
 • Σε Ρε-, RV 246
 • Σε Ρε-, RV 247
 • Σε Ρε-, RV 248
 • Σε Ρε-, RV 249 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Ρε-, RV 769
 • Σε Ρε-, RV 770
 • Σε Ρε-, RV 813 (παλαιότερα Anh. 10, τώρα αυθεντικό)
 • Σε Ρε-, RV 817 (παλαιότερα Anh. 86, τώρα αυθεντικό)
 • Σε Μιb+, RV 250
 • Σε Μιb+, RV 251
 • Σε Μιb+, RV 252
 • Σε Μιb+, RV 253 (Η Τρικυμία, La Tempesta di Mare)
 • Σε Μιb+, RV 254
 • Σε Μιb+, RV 255 (χαμένο)
 • Σε Μιb+, RV 256 (Η Αποχώρηση, Il Ritiro)
 • Σε Μιb+, RV 257
 • Σε Μιb+, RV 258
 • Σε Μιb+, RV 259
 • Σε Μιb+, RV 260
 • Σε Μιb+, RV 261
 • Σε Μιb+, RV 262
 • Σε Μι+, RV 263
 • Σε Μι+, RV 263a (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Μι+, RV 264
 • Σε Μι+, RV 265 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Μι+, RV 266
 • Σε Μι+, RV 267
 • Σε Μι+, RV 267a
 • Σε Μι+, RV 268
 • Σε Μι+, RV 269 (Η Άνοιξη από τις Τέσσερις Εποχές)
 • Σε Μι+, RV 270 (Η Ανάπαυλα, Il Riposo)
 • Σε Μι+, RV 270a
 • Σε Μι+, RV 271 (Ο Αγαπητικός, L’ Amoroso)
 • Σε Μι+, RV 762
 • Σε Μι-, RV 272 (πιθανόν του Γιόχαν Άντολφ Χάσε, μεταφέρθηκε ως Anh. 64 και 64a)
 • Σε Μι-, RV 273
 • Σε Μι-, RV 274
 • Σε Μι-, RV 275
 • Σε Μι-, RV 275a (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Μι-, RV 276
 • Σε Μι-, RV 277 (Ο Αγαπημένος, Il Favorito)
 • Σε Μι-, RV 278
 • Σε Μι-, RV 279 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Μι-, RV 280
 • Σε Μι-, RV 281
 • Σε Φα+, RV 282
 • Σε Φα+, RV 283
 • Σε Φα+, RV 284 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Φα+, RV 285
 • Σε Φα+, RV 285a
 • Σε Φα+, RV 286
 • Σε Φα+, RV 287
 • Σε Φα+, RV 288
 • Σε Φα+, RV 289
 • Σε Φα+, RV 290 (χαμένο)
 • Σε Φα+, RV 291
 • Σε Φα+, RV 292
 • Σε Φα+, RV 293 (Το Φθινόπωρο από τις Τέσσερις Εποχές)
 • Σε Φα+, RV 294 (Η Αποχώρηση, Il Ritiro)
 • Σε Φα+, RV (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Φα+, RV 295
 • Σε Φα+, RV 296
 • Σε Φα+, RV 773 (ημιτελές)
 • Σε Φα+, RV 794 (ημιτελές)
 • Σε Φα-, RV 297 (Ο Χειμώνας από τις Τέσσερις Εποχές)
 • Σε Φα-, RV 743 (κοντσέρτο; χαμένο)
 • Σε Σολ+, RV 298 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Σολ+, RV 299 (αμφίβολης αυθεντικότητας, πιθανόν του Γκασπάρο Βισκόντι)
 • Σε Σολ+, RV 300 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Σολ+, RV 301 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Σολ+, RV 302
 • Σε Σολ+, RV 303
 • Σε Σολ+, RV 304 (χαμένο)
 • Σε Σολ+, RV 305 (χαμένο)
 • Σε Σολ+, RV 306
 • Σε Σολ+, RV 307
 • Σε Σολ+, RV 308
 • Σε Σολ+, RV 309 (Η Τρικυμισμένη Θάλασσα, Il Mare Tempestoso)
 • Σε Σολ+, RV 310 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Σολ+, RV 311
 • Σε Σολ+, RV 312
 • Σε Σολ+, RV 313
 • Σε Σολ+, RV 314
 • Σε Σολ+, RV 314a
 • Σε Σολ-, RV 315 (Το Καλοκαίρι από τις Τέσσερις Εποχές)
 • Σε Σολ-, RV 316 (χαμένο)
 • Σε Σολ-, RV 316a (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Σολ-, RV 317
 • Σε Σολ-, RV 318
 • Σε Σολ-, RV 319
 • Σε Σολ-, RV 320 (ημιτελές)
 • Σε Σολ-, RV 321
 • Σε Σολ-, RV 322 (ημιτελές)
 • Σε Σολ-, RV 323
 • Σε Σολ-, RV 324
 • Σε Σολ-, RV 325
 • Σε Σολ-, RV 326
 • Σε Σολ-, RV 327
 • Σε Σολ-, RV 328
 • Σε Σολ-, RV 329
 • Σε Σολ-, RV 330
 • Σε Σολ-, RV 331
 • Σε Σολ-, RV 332 (O Ανταγωνισμός μεταξύ Αρμονίας και Επινόησης, Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione)
 • Σε Σολ-, RV 333
 • Σε Σολ-, RV 334 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Λα+, RV 335 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Λα+, RV 336
 • Σε Λα+, RV 337 (χαμένο)
 • Σε Λα+, RV 338 (πιθανόν του Γιόζεφ Μερκ, μεταφέρθηκε ως Anh. 65)
 • Σε Λα+, RV 339
 • Σε Λα+, RV 340
 • Σε Λα+, RV 341
 • Σε Λα+, RV 342
 • Σε Λα+, RV 343
 • Σε Λα+, RV 344
 • Σε Λα+, RV 345 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Λα+, RV 346
 • Σε Λα+, RV 347 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Λα+, RV 348 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Λα+, RV 349
 • Σε Λα+, RV 350
 • Σε Λα+, RV 351 (χαμένο)
 • Σε Λα+, RV 352
 • Σε Λα+, RV 353
 • Σε Λα+, RV 159
 • Σε Λα+, RV 792 (ημιτελές)
 • Σε Λα+, RV 744 (απόσπασμα)
 • Σε Λα+, RV 763 (L’ Ottavina)
 • Σε Λα+, RV 768
 • Σε Λα-, RV 354
 • Σε Λα-, RV 355 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Λα-, RV 356 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Λα-, RV 357 (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Λα-, RV 358 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Σιb+, RV 359 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Σιb+, RV 360 (ημιτελές)
 • Σε Σιb+, RV 361
 • Σε Σιb+, RV 362 (Το Κυνήγι, La Caccia)
 • Σε Σιb+, RV 363 (Il cornetto da posta)
 • Σε Σιb+, RV 364
 • Σε Σιb+, RV 364a
 • Σε Σιb+, RV 365
 • Σε Σιb+, RV 366 (Il Carbonelli)
 • Σε Σιb+, RV 367
 • Σε Σιb+, RV 368
 • Σε Σιb+, RV 369
 • Σε Σιb+, RV 370
 • Σε Σιb+, RV 371
 • Σε Σιb+, RV 372
 • Σε Σιb+, RV 372a (πρώην RV 790, ημιτελές)
 • Σε Σιb+, RV 373 (μη αυθεντικό)
 • Σε Σιb+, RV 374
 • Σε Σιb+, RV 375
 • Σε Σιb+, RV 376
 • Σε Σιb+, RV 377
 • Σε Σιb+, RV 378 (ημιτελές)
 • Σε Σιb+, RV 379
 • Σε Σιb+, RV 380
 • Σε Σιb+, RV 381
 • Σε Σιb+, RV 382 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Σιb+, RV 383
 • Σε Σιb+, RV 383a (Η Παραδοξότητα, La Stravaganza)
 • Σε Σιb+, RV 790 (ημιτελές, μεταφέρθηκε στο RV 372a)
 • Σε Σιb+, RV 745 (απόσπασμα)
 • Σε Σι-, RV 384
 • Σε Σι-, RV 385 (αμφίβολης αυθεντικότητας, μεταφέρθηκε ως Anh. 108)
 • Σε Σι-, RV 386
 • Σε Σι-, RV 387
 • Σε Σι-, RV 388
 • Σε Σι-, RV 389
 • Σε Σι-, RV 390
 • Σε Σι-, RV 391 (Η Λύρα,La Cetra)

Για βιολί, διπλή ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 581 (Per la Santissima Assuzione di Maria Vergine)
 • Σε Ντο+, RV 793 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 582 (Per la Santissima Assuzione di Maria Vergine)
 • Σε Σιb+, RV 583

Για βιολί, βιολοντσέλο/α, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 544 (Ο Πρωτέας ή Ο Κόσμος Ανάποδα, Il Proteo o Il Mondo a Rovescio)
 • Σε Σολ+, RV 814 (παλαιότερα Anh. 87, τώρα αυθεντικό)
 • Σε Λα+, RV 546 (All’ inglese)
 • Σε Σιb+, RV 547
 • Σε Ντο+, για δύο βιολοντσέλα, RV 561

Για βιολί, όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 543
 • Σε Σιb+, RV 548

Για βιολί, δύο όμποε, δύο κόρνα, φαγκότο, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 569
 • Σε Φα+, RV 571

Για βιολί, εκκλησιαστικό όργανο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 774 (ημιτελές)
 • Σε Ντο+, RV 808
 • Σε Ντο-, RV 766
 • Σε Ρε-, RV 541
 • Σε Φα+, RV 542 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Σε Φα+, RV 767
 • Σε Φα+, RV 775 (ημιτελές)

Για βιολί, διάφορα όργανα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Για βιολί, όμποε, δύο ρικόρντερ, δύο όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Σολ-, RV 576
 • Για βιολί, όμποε, σαλιμό (chalumeau), τρεις βιόλες αλλ’ ινγκλέζε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Σιb+, RV 579 (Νεκρώσιμο Κοντσέρτο, Concerto funebre)
 • Για βιολί, δύο όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 563
 • Για βιολί, δύο όμποε, δύο κόρνα, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Φα+, RV 568
 • Για βιολί, δύο όμποε, δύο κόρνα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 562
 • Για βιολί, δύο όμποε, δύο κόρνα, τύμπανα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 562a
 • Για βιολί, δύο όμποε, δύο ρικόρντερ, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 577
 • Για βιολί, εκκλησιαστικό όργανο/βιολί, όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 554
 • Για βιολί, εκκλησιαστικό όργανο/βιολί, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 554a
 • Για βιολί, δύο κυνηγετικά τρομπόνια, δύο όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Φα+, RV 574

Για δύο βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 505
 • Σε Ντο+, RV 506
 • Σε Ντο+, RV 507
 • Σε Ντο+, RV 508
 • Σε Ντο-, RV 509
 • Σε Ντο-, RV 510
 • Σε Ρε+, RV 511
 • Σε Ρε+, RV 512
 • Σε Ρε+, RV 513
 • Σε Ρε-, RV 514
 • Σε Μιb+, RV 515
 • Σε Σολ+, RV 516
 • Σε Σολ-, RV 517
 • Σε Λα+, RV 518 (διασκευή του RV 355 από τον Γιόχαν Χέλμιχ Ρόμαν)
 • Σε Λα+, RV 519 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Λα+, RV 520 (ημιτελές)
 • Σε Λα+, RV 521
 • Σε Λα-, RV 522 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Λα-, RV 523
 • Σε Σιb+, RV 524
 • Σε Σιb+, RV 525
 • Σε Σιb+, RV 526 (ημιτελές)
 • Σε Σιb+, RV 527
 • Σε Σιb+, RV 528
 • Σε Σιb+, RV 529
 • Σε Σιb+, RV 530 (Η Λύρα,La Cetra)
 • Σε Σιb+, RV 764
 • Σε Φα+, RV 765

Για δύο βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε-, RV 565 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Σολ-, RV 578 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Σολ-, RV 578a

Για δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 564
 • Σε Σολ+, RV 575

Για δύο/τρία βιολιά, διάφορα όργανα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Για δύο βιολιά, δύο όμποε/φαγκότα, δύο ρικόρντερ, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 557
 • Για δύο βιολιά, δύο όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε+, RV 564a
 • Για δύο βιολιά, δύο εκκλησιαστικά όργανα, διπλή ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο, σε Φα+, RV 584 (ημιτελές)
 • Για δύο βιολιά, δύο όμποε, δύο ρικόρντερ, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ρε-, RV 566
 • Για δύο βιολιά τρόμπα μαρίνα, δύο ρικόρντερ, δύο τρομπέτες, δύο μαντολίνα, δύο σαλιμό, δύο θεόρβες, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 558
 • Για δύο βιολιά -το δεύτερο σε απόσταση για ηχώ! (sic)-, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε La+, RV 552 (con violino principale con altro per eco in lontano)
 • Για τρία βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Φα+, RV 551
 • Για τρία βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε ?, RV 90b (Η Καρδερίνα, Il Gardellino)
 • Για τρία βιολιά, όμποε, δύο ρικόρντερ, δύο βιόλες αλ’ ινγκλέζε, σαλιμό, δύο βιολοντσέλα, δύο αρπίχορδα, δύο τρομπέτες, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Ντο+, RV 555

Για τέσσερα βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 549 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Μι-, RV 550 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Σε Σιb+, RV 553

Για τέσσερα βιολιά, διάφορα όργανα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Για τέσσερα βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Φα+, RV 567 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Για τέσσερα βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε Σι-, RV 580 (Ο Αρμονικός Οίστρος, L’ Estro Armonico)
 • Για τέσσερα βιολιά, τέσσερα ρικόρντερ, τρία βιολοντσέλα, εκκλησιαστικό όργανο, διπλή ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο, σε Λα+, RV 585

Για φλάουτο, όμποε, βιολί, φαγκότο και μπάσο κοντίνουοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 90 (Η Καρδερίνα, Il Gardellino)
 • Σε Ρε+, RV 90a (Η Καρδερίνα, Il Gardellino)

Συμφωνίες (Sinfonias)Επεξεργασία

[iii]

Για έγχορδαΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 111a
 • Σε Ντο+, RV 112
 • Σε Ντο+, RV 116 (αμφίβολης αυθεντικότητας, μεταφέρθηκε ως Anh. 144)
 • Σε Ντο+, RV 802 (Αυτοσχεδιασμένη, Improvvisata)
 • Σε Ρε+, RV 122
 • Σε Ρε+, RV 125 (ημιτελής)
 • Σε Μι+, RV 131
 • Σε Μι+, RV 132 (αμφίβολης αυθεντικότητας, πιθανόν του Γιόχαν Γκότλιμπ Γιάνιτς)
 • Σε Φα+, RV 135
 • Σε Φα+, RV 137
 • Σε Φα+, RV 140
 • Σε Σολ+, RV 146
 • Σε Σολ+, RV 147
 • Σε Σολ+, RV 148 (αμφίβολης αυθεντικότητας, πιθανόν του Ντομένικο Γκάλο. Αργότερα μεταφέρθηκε ως Anh. 68)
 • Σε Σολ+, RV 149
 • Σε Σιb+, RV 162
 • Σε Σι-, RV 168
 • Σε Σι-, RV 169 (στον Πανάγιο Τάφο, al Santo Sepolcro)

Για βιολί και έγχορδαΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 192
 • Σε Ντο+, RV 192a (ημιτελές)
 • Σε Ντο+, RV 741 (άγνωστης ενορχήστρωσης, ημιτελές)

ΣονάτεςΕπεξεργασία

Για εκκλησιαστικό Όργανο (solo)Επεξεργασία

 • Σε Λα+, RV 746

Για βιολοντσέλοΕπεξεργασία

 • Σε Ρε-, RV 38 (χαμένο)
 • Σε Μιb+, RV 39
 • Σε Μι-, RV 40
 • Σε Φα+, RV 41
 • Σε Σολ-, RV 42
 • Σε Λα-, RV 43
 • Σε Λα-, RV 44
 • Σε Σιb+, RV 45
 • Σε Σιb+, RV 46
 • Σε Σιb+, RV 47

Για φλάουτοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 48
 • Σε Ντο+, RV 809 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 136)
 • Σε Ρε-, RV 49 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 99)
 • Σε Μι-, RV 50 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 100)
 • Σε Σολ-, RV 51

Για φλάουτο και βιολίΕπεξεργασία

 • Σε Ρε+, RV 84

Για δύο φλάουταΕπεξεργασία

 • Σε Λα+, RV 800

Για μουζέτ (πίκολο όμποε), βιέλα, φλάουτο/ρικόρντερ και όμποε/βιολίΕπεξεργασία

(βλ. έργο 13 (νόθο))

Για όμποεΕπεξεργασία

 • Σε Ντο-, RV 53

Για δύο όμποεΕπεξεργασία

 • Σε Σολ-, RV 81

Για δύο όμποε και φαγκότοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 801

Για ρικόρντερ (?)Επεξεργασία

 • Σε Φα+, RV 52
 • Σε Σολ+, RV 806

Για δύο ρικόρντερΕπεξεργασία

 • Σε Σολ+, RV 80 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 101)

Για βιολίΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 2
 • Σε Ντο+, RV 3 (Μάντσεστερ αρ. 1, Manchester no. 1)
 • Σε Ντο+, RV 4 (ημιτελές)
 • Σε Ντο+, RV 754 (Μάντσεστερ αρ. 12, Manchester no. 12)
 • Σε Ντο+, RV 815
 • Σε Ντο-, RV 5
 • Σε Ντο-, RV 6 (Μάντσεστερ αρ. 7, Manchester no. 7)
 • Σε Ντο-, RV 7
 • Σε Ντο-, RV 7a (ημιτελές)
 • Σε Ντο-, RV 8 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 7)
 • Σε Ρε+, RV 9 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 11)
 • Σε Ρε+, RV 10
 • Σε Ρε+, RV 11 (ημιτελές)
 • Σε Ρε+, RV 785 (μη αυθεντικό, θεωρείται σύνθεση του Αντρέα Τζάνι)
 • Σε Ρε+, RV 798 (Μπέργκαμο, Bergamo)
 • Σε Ρε+, RV 810
 • Σε Ρε+, RV 755 (Μάντσεστερ αρ. 4, Manchester no. 4)
 • Σε Ρε-, RV 12 (Μάντσεστερ αρ. 2, Manchester no. 2)
 • Σε Ρε-, RV 13 (μη αυθεντικό, πιθανόν του Γιόχαν Χέλμιχ Ρόμαν)
 • Σε Ρε-, RV 14 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 3)
 • Σε Ρε-, RV 15
 • Σε Μιb+, RV 756 (Μάντσεστερ αρ. 11, Manchester no. 11)
 • Σε Μι-, RV 16 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 9)
 • Σε Μι-, RV 17 (ημιτελές)
 • Σε Μι-, RV 17a (Μάντσεστερ αρ. 9, Manchester no. 9)
 • Σε Φα+, RV 18
 • Σε Φα+, RV 19
 • Σε Φα+, RV 20 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 4)
 • Σε Φα-, RV 21 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 10)
 • Σε Σολ+, RV 22 (Μάντσεστερ αρ. 8, Manchester no. 8)
 • Σε Σολ+, RV 23 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 8)
 • Σε Σολ+, RV 24 (μη αυθεντικό, μεταφέρθηκε ως Anh. 140)
 • Σε Σολ+, RV 25
 • Σε Σολ+, RV 776 (πιθανώς μη αυθεντικό)
 • Σε Σολ-, RV 26
 • Σε Σολ-, RV 27 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 1)
 • Σε Σολ-, RV 28
 • Σε Σολ-, RV 757 (Μάντσεστερ αρ. 3, Manchester no. 3)
 • Σε Λα+, RV 29
 • Σε Λα+, RV 30
 • Σε Λα+, RV 758 (Μάντσεστερ αρ. 6, Manchester no. 6)
 • Σε Λα-, RV 31 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 12)
 • Σε Λα-, RV 32 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 12)
 • Σε Σιb+, RV 33
 • Σε Σιb+, RV 34
 • Σε Σιb+, RV 791 (ημιτελές)
 • Σε Σιb+, RV 759 (Μάντσεστερ αρ. 5, Manchester no. 5)
 • Σε Σι-, RV 35
 • Σε Σι-, RV 35a
 • Σε Σι-, RV 36 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 5)
 • Σε Σι-, RV 37 (ημιτελές)
 • Σε Σι-, RV 760 (Μάντσεστερ αρ. 10, Manchester no. 10)

Για βιολί και βιολοντσέλοΕπεξεργασία

 • Σε Ντο-, RV 83

Για βιολί, όμποε, εκκλησιαστικό όργανο (υποχρεωτικό) και σαλιμό (προαιρετικό)Επεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 779

Για δύο βιολιά και όμποεΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 779a

Για δύο βιολιάΕπεξεργασία

 • Σε Ντο+, RV 60
 • Σε Ντο+, RV 61 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 3)
 • Σε Re+, RV 62 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 6)
 • Σε Re-, RV 63 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 12)
 • Σε Re-, RV 64 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 8)
 • Σε Mιb+, RV 65 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 7)
 • Σε Mι+, RV 66 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 4)
 • Σε Μι-, RV 67 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 2)
 • Σε Φα+, RV 68
 • Σε Φα+, RV 69 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 5)
 • Σε Φα+, RV 70
 • Σε Σολ-, RV 71
 • Σε Σολ-, RV 72
 • Σε Σολ-, RV 73 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 1)
 • Σε Σολ-, RV 77
 • Σε Λα+, RV 75 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 9)
 • Σε Λα+, RV 1 (ίδιο με το έργο 2 αρ. 6)
 • Σε Σιb+, RV 76 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 7)
 • Σε Σιb+, RV 78 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 10)
 • Σε Σι-, RV 79 (ίδιο με το έργο 1 αρ. 11)

Τρίο σονάτεςΕπεξεργασία

 • Για ρικόρντερ και φαγκότο, σε Λα-, RV 86
 • Για βιολί και λαούτο, σε Ντο+, RV 82
 • Για βιολί και λαούτο, σε Σολ-, RV 85

ΌπερεςΕπεξεργασία

 • Ο Όθωνας στη Βίλλα (Ottone in villa ), RV 729
 • Ορλάνδος Μαινόμενος (Orlando Furioso), RV 819
 • Ορλάνδος Μαινόμενος (Orlando Furioso), RV 728
 • Ορλάνδος (ο) Ψεύτικος Τρελός (Orlando Finto Pazzo), RV 727
 • Ο Νέρωνας Καμωμένος Καίσαρας (Nerone fatto Cesare), RV 724 (χαμένο)
 • Ο Σταθερός Θριαμβευτής των Ερώτων και των Εχθροτήτων (La costanza trionfante degl'amori e degl'odii), RV 706
 • Αρσίλδη, Βασίλισσα του Πόντου (Arsilda, regina di Ponto), RV 700
 • Η Στέψη του Δαρείου (L'incoronazione di Dario), RV 719
 • Tieteberga, RV 737
 • Ο Νικημένος Θριαμβευτής του Νικητή (Il vinto trionfante del vincitore), Anh. 58
 • Αρτάβανος, ο Βασιλιάς των Παρθών (Artabano, re dei Parti), RV 701
 • Η Αρμίδη (Αρμίντα), στο Στρατόπεδο της Αιγύπτου (Armida al campo d'Egitto), RV 699
 • Σκεντέρμπεης (Scanderbeg), RV 732
 • Teuzzone, RV 736
 • Τίτος Μάνλιος (Tito Manlio), RV 738
 • Τίτος Μάνλιος (Tito Manlio), RV 778
 • Η Κανδάκη (La Candace), RV 704
 • Οι Απάτες για Εκδίκηση (Gl’inganni per vendetta), RV 720
 • Η Αλήθεια σε Δοκιμασία (La verita in cimento), RV 739
 • Φίλιππος, Βασιλιάς της Μακεδονίας (Filippo re di Macedonia), RV 715
 • Η Σίλβια (La Silvia), RV 734
 • Ο Ηρακλής στον Θερμώδοντα (Ercole su'l Termodonte), RV 710
 • Ιουστίνος (Giustino), RV 717
 • Η Αρετή Θριαμβεύτρια του Έρωτα και του Μίσους (La virtù trionfante dell’amore, e dell’odio), RV 740
 • Η Απάτη Θριαμβεύτρια στον Έρωτα (L’inganno trionfante in amore), RV 721
 • Κουνιγούνδη (Cunegonda), RV 707
 • Η Πίστη Προδομένη και Εκδικηθείσα (La fede tradita e vendicata), RV 712
 • Η Τυραννία Κολασμένη (τιμωρημένη) (La tirannia castigata), Anh. 55
 • Η Δωρίλη στα Τέμπη (Dorilla in Tempe), RV 709
 • Υπερμήστρα (Ipermestra), RV 722
 • Φαρνάκης (Farnace), RV 711
 • Σιρόης Βασιλιάς της Περσίας (Siroe re di Persia), RV 735
 • Ροζιλένα και Ορόντης (Rosilena ed Oronta), RV 730
 • Αθηναΐς (Atenaide), RV 702
 • Αργίπας (Argippo), RV 697 (επανανακαλύφθηκε το 2008)
 • Αλφχίλδη, Βασίλισσα των Γότθων (Alvilda regina de’ Goti), RV 696
 • Σεμίραμις (Semiramide), RV 733
 • Η Πιστή Νύμφη (La fida ninfa), RV 714
 • Δορύκλεια (Doriclea), RV 708
 • Μοντεζούμα (Motezuma), RV 723 (επανανακαλύφθηκε το 2002)
 • Ολυμπιάς (L’ Olimpiade), RV 725
 • Αδελαΐς (L’ Adelaide), RV 695
 • Ο Ταμερλάνος (Il Tamerlano), RV 703
 • Γκριζέλντα (Griselda), RV 718
 • Αριστείδης (Aristide), RV 698
 • Γενέβρη, Πριγκίπισσα της Σκωτίας (Ginevra principessa di Scozia), RV 716
 • Ο Κάτων στην Υτίκη (Catone in Utica), RV 705
 • Το Μαντείο στη Μεσσηνία (L'oracolo in Messenia), RV 726
 • Η Ευτυχισμένη Ημέρα (Il giorno felice), RV 777
 • Ροζμίρα (Rosmira), RV 731
 • Φέρασπις (Feraspe), RV 713

ΚαντάτεςΕπεξεργασία

 • Alla caccia, alla caccia, RV 670, S
 • All'ombra di sospetto, RV 678, S, φλάουτο
 • All'ombra d'un bel faggio, RV 649, S
 • All'or che lo sguardo, RV 650, S
 • Amor, hai vinto, RV 651, S
 • Amor, hai vinto, RV 683, A, 2 βιολιά και άλτο κοντίνουο
 • Aure voi piu non siete, RV 652, S
 • Candida Lylia, RV 747, S
 • Care selve amici prati, RV 671, Α
 • Cessate omai cessate, RV 684, A, 2 βιολιά και άλτο κοντίνουο
 • Cessate omai cessate, RV 684a, A, 2 βιολιά και άλτο κοντίνουο
 • Che giova il sospirar, RV 679, S, 2 βιολιά και άλτο κοντίνουο
 • Del suo natio rigore, RV 653, S
 • Elvira, Elvira anima mea, RV 654, S
 • Era la notte, RV 655, S
 • Filli di gioia, RV 672, A
 • Fonti di pianto piangete, RV 656, S
 • Geme l'onda che parte, RV 657, S
 • Il povero mio cor, RV 658, S
 • Indarno cerca la tortorella, RV 659, S
 • Ingrata, Lidia, hai vinto, RV 673, A
 • La farfalletta s'aggira, RV 660, S
 • La Gloria e Himeneo, RV 687
 • Lundi dal vago, RV 680, S, βιολί
 • Nel partir da te mio caro, RV 661, S
 • O mie porpore piu belle, RV 685, A, δύο βιολιά και άλτο κοντίνουο
 • Par che tardo, RV 662, S
 • Perche son molli, RV 681, S, δύο βιολιά
 • Perfidissimo cor!, RV 674, A
 • Piango, gemo, sospiro, RV 675, Α
 • Pianti, sospiri, RV 676, A
 • Prendea con mandi latte, RV 753, S
 • Qual in pioggia dorata, RV 686, A, δύο κόρνα, δύο βιολιά και άλτο κοντίνουο
 • Qual per ignoto, RV 677, A
 • Scherza di fronda, RV 663, S
 • Seben vivono senz'alma, RV 664, S
 • Si levi dal pensier, RV 665, S
 • Si si luce adorate, RV 666, S
 • Sorge vermiglia in ciel, RV 667, S
 • T'intendo si mio cor, RV 668, S
 • Tra l'erbe, i zeffiri, RV 669, S
 • Vengo a voi luci adorate, RV 682, S, δύο βιολιά και άλτο κοντίνουο

Θρησκευτικά έργαΕπεξεργασία

ΟρατόριαΕπεξεργασία

 • Μωυσής, Θεός του Φαραώ (Moyses Deus Pharaonis), RV 643 (χαμένο)
 • Ιουδήθ Θριαμβεύουσα (Juditha triumphans), RV 644
 • Η Λατρεία των Τριών Βασιλέων Μάγων στον Ιησού Βρέφος (L'adorazione delli tre re magi al bambino Gesu), RV 645 (χαμένο)
 • Η Προειπωθείσα Ναυτική Νίκη στον Ποντίφηκα Pio V Ghisilieri (La vittoria navale predetta dal S Pontefice Pio V Ghisilieri), RV 782 (χαμένο)

ΔιάφοραΕπεξεργασία

 • Ιερή Λειτουργία (Missa Sacrum), RV 586 (αμφίβολης αυθεντικότητας, μεταφέρθηκε ως Anh. 112)
 • Kyrie, RV 587
 • Gloria, RV 588
 • Gloria, RV 589
 • Gloria, RV 590 (χαμένο)
 • Credo, RV 591
 • Credo, RV 592 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Domine ad adiuvandum me, RV 593
 • Dixit Dominus, RV 594
 • Dixit Dominus, RV 595 (Της Πράγας, Di Praga)
 • Dixit Dominus, RV 807 (χαμένο)
 • Confitebor tibi, Domine, RV 596
 • Beatus vir, RV 597
 • Beatus vir, RV 598
 • Beatus vir, RV 599 (χαμένο)
 • Beatus vir, RV 795
 • Laudate pueri Dominum, RV 600
 • Laudate pueri Dominum, RV 601 (Ψαλμός 112)
 • Laudate pueri Dominum, RV 602
 • Laudate pueri Dominum, RV 602a
 • Laudate pueri Dominum, RV 603
 • In exitu Israel, RV 604
 • Credidi propter quod, RV 605 (Τώρα Anh. 35b)
 • Laudate Dominum, RV 606
 • Laetatus sum, RV 607
 • Nisi Dominus, RV 608
 • Nisi Dominus, RV 803
 • Lauda Jerusalem, RV 609
 • Magnificat, RV 610/RV 610a/RV 610b/RV 611
 • Magnificat, RV 797 (χαμένο)
 • Deus tuorum militum, RV 612
 • Gaude Mater Ecclesia, RV 613
 • Laudate Dominum, RV 614 (αμφίβολης αυθεντικότητας)
 • Regina coeli, RV 615
 • Salve Regina, RV 616
 • Salve Regina, RV 617
 • Salve Regina, RV 618
 • Salve Regina, RV 619 (χαμένο)
 • Sanctorum meritis, RV 620
 • Stabat Mater, RV 621
 • Te Deum, RV 622 (χαμένο)
 • Canta in prato, ride in monte, RV 623
 • Carae rosae respirate, RV 624 (ημιτελές)
 • Clarae, stellae, RV 625
 • In furore iustissimae irae, RV 626
 • In turbate mare, RV 627
 • Invicti bellate, RV 628
 • Longe mala, umbrae, terrores, RV 629
 • Nulla in mundo pax sincera, RV 630
 • O qui coeli terraeque serenitas, RV 631
 • Sum in medio tempestatum, RV 632
 • Vestro principi divino, RV 633
 • Vos aurae per montes, RV 634
 • Introduzione al Dixit (RV 595) "Ascende laeta". RV 635
 • Introduzione al Dixit (RV 594?) "Canta in prato, ride in fonte", RV 636
 • Introduzione ad un Gloria "Cur sagittas", RV 637
 • Introduzione al Miserere "Filiae maestae Jerusalem", RV 638
 • Introduzione al Gloria (RV 588) "Jubilate o amoeni chori", RV 639
 • Introduzione al Gloria (RV 588) "Jubilate o amoeni chori", RV 639a
 • Introduzione al Gloria (RV 589) "Longe mala, umbrae, terrores", RV 640
 • Introduzione al Miserere "Non in pratis", RV 641
 • Introduzione al Gloria (RV 589) "Ostro picta", RV 642
 • Ad corda reclina, RV 646
 • Eja voces plausum date, RV 647
 • Ιhr Himmel nun, RV 648
 • Βαγιαζήτ (Bajazet), RV 703
 • Aria per la communione, RV 748 (χαμένο)
 • Confitebor tibi, domine, RV 789 (σχεδόν κατεστραμμένο χειρόγραφο)
 • Salve Regina, RV 804 (χαμένο)
 • Vos invito, barbare faces, RV 811

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

i. ^ Η πραγματική απόδοση της ιταλικής λέξης cimento είναι «επικίδυνη δοκιμασία, έκθεση σε -σκληρό- αγώνα»

ii. ^ Η ορθή απόδοση του όρου είναι «Η Τσέτρα», διότι επρόκειτο για όργανο που έμοιαζε με Λύρα, αλλά δεν ήταν ίδια με αυτή

iii. ^ Να μη συγχέεται με τη Συμφωνία της Κλασικής Περιόδου (Symphony)

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Ryom, Peter (1973). Antonio Vivaldi. Table de concordances des œuvres (RV). Kopenhagen: Engstrøm & Sødring. pp. 92 p. illus. 24 cm. ISBN 87-87091-00-3.
 • Ryom, Peter (1974). Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV). Kleine Ausgabe. Kopenhagen/Leipzig: Engstrøm & Sødring/Deutscher Verlag für Musik. OCLC: 63852775.
 • Ryom, Peter (1974). Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV). Leipzig: Deutscher Verlag f. Musik, VEB. OCLC: 3671203.
 • Ryom, Peter (1977). Les manuscrits de Vivaldi. Kopenhagen: Antonio Vivaldi Archives. ISBN 87-87677-00-8.
 • Ryom, Peter (1986). Répertoire des œuvres d'Antonio Vivaldi : les compositions instrumentales. Kopenhagen: Engstrøm & Sødring. ISBN 87-87091-19-4
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα List of compositions by Antonio Vivaldi της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Liste des Opus de Vivaldi της Γαλλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).