Κατάλογος συνθέσεων του Λουίτζι Μποκερίνι

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Παρακάτω, ακολουθεί η πλήρης λίστα των συνθέσεων του Λουίτζι Μποκερίνι, όπως έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί το 1969, από τον Γάλλο μουσικολόγο Υβ Ζεράρ (Yves Gérard), εξ ου και το πρόθεμα G, μπροστά από τον αριθμό τους. Σε παρένθεση αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης του έργου.

(# = δίεση, b = ύφεση, + = τονικότητα μείζων ή ματζόρε, - = τονικότητα ελάσσων ή μινόρε)

Σονάτες για ΒιολοντσέλοΕπεξεργασία

 • G 1: Σε Φα+
 • G 2a: Σε Ντο-
 • G 2b: Σε Nτο+
 • G 3: Σε Ντο+
 • G 4a: Σε Λα+
 • G 4b: Σε Λα+
 • G 5: Σε Σολ+
 • G 6: Σε Ντο+
 • G 7: Σε Ντο+
 • G 8: Σε Σιb+
 • G 9: Σε Φα+
 • G 10: Σε Mιb+
 • G 11: Σε Mιb+
 • G 12: Σε Σιb+
 • G 13: Σε Λα+
 • G 14: Σε Μιb+
 • G 15: Σε Σολ+
 • G 16: Σε Μιb+
 • G 17: Σε Ντο+
 • G 18: Σε Ντο-
 • G 19: Σε Φα+
 • G 562: Σε Σολ-
 • G 563: Σε Σολ+
 • G 564: Σε Ρε+
 • G 565a: Σε Σιb+
 • G 565b: Σε Σιb+
 • G 566: Σε Μιb+
 • G 567: Σε Μιb+
 • G 568: Σε Μιb+
 • G 569: Σε Ντο+
 • G 579: Σε Φα+
 • G 580: Σε Ρε+
 • G deest: Σε Λα+
 • G deest: Σε Λα-
 • G deest: Σε Ντο-
 • G deest: Σε Ντο-
 • G deest: Σε Ρε+
 • G deest: Σε Μιb+
 • G deest: Σε Φα+

Έργα για ΠιάνοΕπεξεργασία

 • G 21: Συμφωνία (sinfonia) σε Μιb+
 • G 22: Σονάτα σε Μιb+
 • G 23: 6 σονάτες από τα Τρίος G 143-148
 • G 23: 6 σονάτες από τα Τρίος G 95-100

Σονάτες για ΒιολίΕπεξεργασία

 • G 20: 6 σονάτες από σονάτες για βιολοντσέλο
 • G 25: Έργο 5 αρ. 1, σε Σιb+
 • G 26: Έργο 5 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 27: Έργο 5 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 28: Έργο 5 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 29: Έργο 5 αρ. 5, σε Σολ-
 • G 30: Έργο 5 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 31: 6 σονάτες (χαμένο)
 • G 32: 3 σονάτες, Βιβλίο 3, (χαμένο)
 • G 33: 3 σονάτες, Βιβλίο 4, (χαμένο)
 • G 34: Έργο 13 αρ. 1, σε Ντο+
 • G 35: Έργο 13 αρ. 2, σε Μι+
 • G 36: Έργο 13 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 37: Έργο 13 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 38: Έργο 13 αρ. 5, σε Λα+
 • G 39: Έργο 13 αρ. 6, σε Ρε+
 • G 40: Naderman αρ. 1, σε Ντο+
 • G 41: Nadermanαρ. 2, σε Σιb+
 • G 42: Naderman αρ. 3, σε Ρε-
 • G 43: Naderman αρ. 4, σε Ντο-
 • G 44: Naderman αρ. 5, σε Σιb+
 • G 45: Naderman αρ. 6, σε Ντο-
 • G 46: Έργο 33 αρ. 1, σε Ντο-
 • G 47: Έργο 33 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 48: Έργο 33 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 49: Έργο 33 αρ. 4, σε Λα+
 • G 50: Έργο 33 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 51: Έργο 33 αρ. 6, σε Μι+
 • G 52: Robinson αρ. 1, σε Σιb+
 • G 53: Robinson αρ. 2, σε Μιb+
 • G 54: Robinson αρ. 3, σε Μι+
 • G 55: Rondo για βιολί και αρπίχορδο σε Σολ+
 • G 570: Σονάτα σε Μιb+

Δύο ΒιολιάΕπεξεργασία

 • G 56: Έργο 3 αρ. 1, σε Σολ+
 • G 57: Έργο 3 αρ. 2, σε Φα+
 • G 58: Έργο 3 αρ. 3, σε Λα+
 • G 59: Έργο 3 αρ. 4, σε Σιb+
 • G 60: Έργο 3 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 61: Έργο 3 αρ. 6, σε Ρε+
 • G 62: Σε Μιb+
 • G 63: Έργο 46 αρ. 1, σε Σολ+
 • G 64: Έργο 46 αρ. 2, σε Μι+
 • G 65: Έργο 46 αρ. 3, σε Φα-
 • G 66: Έργο 46 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 67: Έργο 46 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 68: Έργο 46 αρ. 6, σε Ρε-
 • G 69: Σε Ντο+
 • G 70: Σε Ντο+
 • G 71: Σε Ρε+
 • G 72: 6 ντουέτα

Δύο ΒιολοντσέλαΕπεξεργασία

 • G 73: 6 φούγκες
 • G 74: Σονάτα σε Ντο+
 • G 75: Σονάτα σε Μιb+
 • G 76: 6 ντουέτα από τα κουαρτέτα, έργο 26 (G 195-200)
 • G 571: Σονάτα σε Ρε+
 • G 572: Σονάτα σε Ρε+

Τρίο εγχόρδωνΕπεξεργασία

 • G 77: Έργο 1 αρ. 1, σε Φα+
 • G 78: Έργο 1 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 79: Έργο 1 αρ. 3, σε Λα+
 • G 80: Έργο 1 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 81: Έργο 1 αρ. 5, σε Σολ+
 • G 82: Έργο 1 αρ. 6, σε Ντο+
 • G 83: Έργο 4 αρ. 1 σε Μιb+
 • G 84: Έργο 4 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 85: Έργο 4 αρ. 3, σε Μι+
 • G 86: Έργο 4 αρ. 4, σε Φα-
 • G 87: Έργο 4 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 88: Έργο 4 αρ. 6, σε Φα+
 • G 89: Έργο 6 αρ. 1, σε Σιb+
 • G 90: Έργο 6 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 91: Έργο 6 αρ. 3, σε Λα+
 • G 92: Έργο 6 αρ. 4, σε Φα+
 • G 93: Έργο 6 αρ. 5, σε Σολ-
 • G 94: Έργο 6 αρ. 6, σε Ντο+
 • G 95: Έργο 14 αρ. 1, σε Φα+
 • G 96: Έργο 14 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 97: Έργο 14 αρ. 3, σε Λα+
 • G 98: Έργο 14 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 99: Έργο 14 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 100: Έργο 14 αρ. 6, σε Φα+
 • G 101: Έργο 34 αρ. 1, σε Φα-
 • G 102: Έργο 34 αρ. 2, σε Σολ+
 • G 103: Έργο 34 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 104: Έργο 34 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 105: Έργο 34 αρ. 5, σε Ντο+
 • G 106: Έργο 34 αρ. 6, σε Μι+
 • G 107: Έργο 47 αρ. 1, σε Λαb+
 • G 108: Έργο 47 αρ. 2, σε Σολ+
 • G 109: Έργο 47 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 110: Έργο 47 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 111: Έργο 47 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 112: Έργο 47 αρ. 6, σε Φα+
 • G 113: Έργο 54 αρ. 1, σε Ρε+
 • G 114: Έργο 54 αρ. 2, σε Σολ+
 • G 115: Έργο 54 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 116: Έργο 54 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 117: Έργο 54 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 118: Έργο 54 αρ. 6, σε Λα+
 • G 119: Έργο 3 αρ. 1, σε Ντο+
 • G 120: Έργο 3 αρ. 2, σε Λα+
 • G 121: Έργο 3 αρ. 3, σε Λα+
 • G 122: Έργο 3 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 123: Έργο 3 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 124: Έργο 3 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 125: Έργο 7 αρ. 1, σε Ντο-
 • G 126: Έργο 7 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 127: Έργο 7 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 128: Έργο 7 αρ. 4, σε Λα+
 • G 129: Έργο 7 αρ. 5, σε Σιb+
 • G 130: Έργο 7 αρ. 6, σε Φα+
 • G 131: Έργο 28 αρ. 1, σε Ρε+
 • G 132: Έργο 28 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 133: Έργο 28 αρ. 3, σε Ντο-
 • G 134: Έργο 28 αρ. 4, σε Λα+
 • G 135: Έργο 28 αρ. 5, σε Σιb+
 • G 136: Έργο 28 αρ. 6, σε Σολ+
 • G 137: Σε Σιb+
 • G 138: Σε Φα+
 • G 139: Σε Σολ+
 • G 140: Σε Μιb+
 • G 141: Σε Λα+
 • G 142: Σε Ντο+
 • G 577: Σε Σολ+
 • G 578: Σε Σολ+

Πιάνο τρίοΕπεξεργασία

 • G 143: Έργο 12 αρ. 1, σε Ντο+
 • G 144: Έργο 12 αρ. 2, σε Μι-
 • G 145: Έργο 12 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 146: Έργο 12 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 147: Έργο 12 αρ. 5, σε Σιb+
 • G 148: Έργο 12 αρ. 6, σε Σολ+
 • G 149: 3 πιάνο τρίος, Oeuvre I
 • G 150: Σε Ρε-
 • G 151: Σε Σιb+
 • G 152: Σε Ρε-
 • G 153: Σε Σολ-
 • G 154: 3 πιάνο τρίος, Oeuvre ΙI

Τρίο σονάτες με φλάουτοΕπεξεργασία

 • G 155: 3 τρίο σονάτες, Βιβλίο Ι (χαμένο)
 • G 156: 3 τρίο σονάτες, Βιβλίο ΙΙ (χαμένο)
 • G 157: Τρίο σονάτα για δύο φλάουτα και b.c. σε Ντο+
 • G 158: Τρίο σονάτα για δύο φλάουτα και b.c. σε Ρε+

Κουαρτέτα εγχόρδωνΕπεξεργασία

 • G 159: Έργο 2 αρ. 1, σε Ντο- (1761)
 • G 160: Έργο 2 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 161: Έργο 2 αρ. 3, σε Ρε+
 • G 162: Έργο 2 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 163: Έργο 2 αρ. 5, σε Μι+
 • G 164: Έργο 2 αρ.6, σε Ντο+
 • G 165: Έργο 8 αρ. 1, σε Ρε+ (περίπου 1768)
 • G 166: Έργο 8 αρ. 2, σε Ντο-
 • G 167: Έργο 8 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 168: Έργο 8 αρ. 4, σε Σολ-
 • G 169: Έργο 8 αρ. 5, σε Φα+
 • G 170: Έργο 8 αρ. 6, σε Λα+
 • G 171: Έργο 9 αρ. 1, σε Ντο- (1770)
 • G 172: Έργο 9 αρ. 2, σε Ρε-
 • G 173: Έργο 9 αρ. 3, σε Φα+
 • G 174: Έργο 9 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 175: Έργο 9 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 176: Έργο 9 αρ. 6, σε Μι+
 • G 177: Έργο 15 αρ. 1, σε Ρε+ (1772)
 • G 178: Έργο 15 αρ. 2, σε Φα+
 • G 179: Έργο 15 αρ. 3, σε Μι+
 • G 180: Έργο 15 αρ. 4, σε Φα+
 • G 181: Έργο 15 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 182: Έργο 15 αρ. 6, σε Ντο-
 • G 183: Έργο 22 αρ. 1, σε Ντο+ (1775)
 • G 184: Έργο 22 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 185: Έργο 22 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 186: Έργο 22 αρ. 4, σε Σιb+
 • G 187: Έργο 22 αρ. 5, σε Λα-
 • G 188: Έργο 22 αρ. 6, σε Ντο+
 • G 189: Έργο 24 αρ. 1, σε Ρε+ (1776-8)
 • G 190: Έργο 24 αρ. 2, σε Λα+
 • G 191: Έργο 24 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 192: Έργο 24 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 193: Έργο 24 αρ. 5, σε Ντο-
 • G 194: Έργο 24 αρ. 6, σε Σολ-
 • G 195: Έργο 26 αρ. 1, σε Σιb+ (1778)
 • G 196: Έργο 26 αρ. 2, σε Σολ-
 • G 197: Έργο 26 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 198: Έργο 26 αρ. 4, σε Λα+
 • G 199: Έργο 26 αρ. 5, σε Φα+
 • G 200: Έργο 26 αρ. 6, σε Φα-
 • G 201: Έργο 32 αρ. 1, σε Μιb+ (1780)
 • G 202: Έργο 32 αρ. 2, σε Μι-
 • G 203: Έργο 32 αρ. 3, σε Ρε+
 • G 204: Έργο 32 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 205: Έργο 32 αρ. 5, σε Σολ-
 • G 206: Έργο 32 αρ. 6, σε Λα+
 • G 207: Έργο 33 αρ. 1, σε Μι+ (1781)
 • G 208: Έργο 33 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 209: Έργο 33 αρ. 3, σε Σολ+
 • G 210: Έργο 33 αρ. 4, σε Σιb+
 • G 211: Έργο 33 αρ. 5, σε Μι-
 • G 212: Έργο 33 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 213: Έργο 39 σε Λα+ (1787)
 • G 214: Έργο 41 αρ. 1, σε Ντο+ (1788)
 • G 215: Έργο 41 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 216: Έργο 42 αρ. 1, σε Λα+ (1789)
 • G 217: Έργο 42 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 218: Έργο 43 αρ. 1, σε Λα+ (1790)
 • G 219: Έργο 43 αρ. 2, σε Λα+
 • G 220: Έργο 44 αρ. 1, σε Σιb+ (1792)
 • G 221: Έργο 44 αρ. 2, σε Μι-
 • G 222: Έργο 44 αρ. 3, σε Φα+
 • G 223: Έργο 44 αρ. 4, σε Σολ+ (La tiranna)
 • G 224: Έργο 44 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 225: Έργο 44 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 226: Έργο 48 αρ. 1, σε Φα+ (1794)
 • G 227: Έργο 48 αρ. 2, σε Λα+
 • G 228: Έργο 48 αρ. 3, σε Σι-
 • G 229: Έργο 48 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 230: Έργο 48 αρ. 5, σε Σολ+
 • G 231: Έργο 48 αρ. 6, σε Ντο+
 • G 232: Έργο 52 αρ. 1, σε Ντο+ (1795)
 • G 233: Έργο 52 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 234: Έργο 52 αρ. 3, σε Σολ+
 • G 235: Έργο 52 αρ. 4, σε Φα-
 • G 236: Έργο 53 αρ. 1, σε Μιb+ (1796)
 • G 237: Έργο 53 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 238: Έργο 53 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 239: Έργο 53 αρ. 4, σε Λα+
 • G 240: Έργο 53 αρ. 5, σε Ντο+
 • G 241: Έργο 53 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 242: Έργο 58 αρ. 1, σε Ντο+ (1799)
 • G 243: Έργο 58 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 244: Έργο 58 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 245: Έργο 58 αρ. 4, σε Σι-
 • G 246: Έργο 58 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 247: Έργο 58 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 248: Έργο 64 αρ. 1, σε Φα+ (1804)
 • G 249: Έργο 64 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 250: Έργο 54 αρ. 1, σε Ρε+ (1796;)
 • G 251: Έργο 54 αρ. 2, σε Σολ+
 • G 252: Έργο 54 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 253: Έργο 54 αρ. 4, σε Λα+
 • G 254: Έργο 54 αρ. 5, σε Ντο+
 • G 255: Έργο 54 αρ. 6, σε Ρε+
 • G 256: 6 κουαρτέτα εγχόρδων από το έργο 10, (G 265–270) (αμφισβητείται)
 • G 257: 2 κουαρτέτα εγχόρδων από τα G 287 & 290
 • G 258: Κουαρτέτο εγχόρδων σε Φα- (χαμένο)

Πιάνο κουαρτέταΕπεξεργασία

 • G 259: 6 πιάνο κουαρτέτα, από το έργο 26 (G 195-200)

Κουαρτέτα με φλάουτοΕπεξεργασία

 • G 260: 3 κουαρτέτα με φλάουτο, έργο 5, από τα G 369, 363 και 368
 • G 261: 6 κουαρτέτα με φλάουτο (χαμένες διασκευές)

Κουαρτέτα πνευστώνΕπεξεργασία

 • G 262: Τρία κουαρτέτα πνευστών, αρ. 1-3
 • G 263: Τρία κουαρτέτα πνευστών, αρ. 4-6
 • G 264: Τρία κουαρτέτα πνευστών, αρ. 7-9

Κουιντέτα εγχόρδωνΕπεξεργασία

 • G 265: Έργο 10 αρ. 1, σε Λα+ (1774)
 • G 266: Έργο 10 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 267: Έργο 10 αρ. 3, σε Ντο-
 • G 268: Έργο 10 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 269: Έργο 10 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 270: Έργο 10 αρ. 6, σε Ρε+
 • G 271: Έργο 11 αρ. 1, σε Σιb+ (1775)
 • G 272: Έργο 11 αρ. 2, σε Λα+
 • G 273: Έργο 11 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 274: Έργο 11 αρ. 4, σε Φα-
 • G 275: Έργο 11 αρ. 5, σε Μι+
 • G 276: Έργο 11 αρ. 6, σε Ρε+
 • G 277: Έργο 13 αρ. 1, σε Μιb+ (1776)
 • G 278: Έργο 13 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 279: Έργο 13 αρ. 3, σε Φα+
 • G 280: Έργο 13 αρ. 4, σε Ρε-
 • G 281: Έργο 13 αρ. 5, σε Λα+
 • G 282: Έργο 13 αρ. 6, σε Μι+
 • G 283: Έργο 18 αρ. 1, σε Ντο- (1775)
 • G 284: Έργο 18 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 285: Έργο 18 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 286: Έργο 18 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 287: Έργο 18 αρ. 5, σε Ρε-
 • G 288: Έργο 18 αρ. 6, σε Μι+
 • G 289: Έργο 20 αρ. 1, σε Μιb+ (1777)
 • G 290: Έργο 20 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 291: Έργο 20 αρ. 3, σε Φα+
 • G 292: Έργο 20 αρ. 4, σε Σολ+
 • G 293: Έργο 20 αρ. 5, σε Ρε-
 • G 294: Έργο 20 αρ. 6, σε Λα-
 • G 295: Έργο 25 αρ. 1, σε Ρε- (1785)
 • G 296: Έργο 25 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 297: Έργο 25 αρ. 3, σε Λα+
 • G 298: Έργο 25 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 299: Έργο 25 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 300: Έργο 25 αρ. 6, σε Λα-
 • G 301: Έργο 27 αρ. 1, σε Λα+ (1782)
 • G 302: Έργο 27 αρ. 2, σε Σολ+
 • G 303: Έργο 27 αρ. 3, σε Μι-
 • G 304: Έργο 27 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 305: Έργο 27 αρ. 5, σε Σολ-
 • G 306: Έργο 27 αρ. 6, σε Σι-
 • G 307: Έργο 28 αρ. 1, σε Φα+ (1802)
 • G 308: Έργο 28 αρ. 2, σε Λα+
 • G 309: Έργο 28 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 310: Έργο 28 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 311: Έργο 28 αρ. 5, σε Ρε-
 • G 312: Έργο 28 αρ. 6, σε Σιb+
 • G 313: Έργο 29 αρ. 1, σε Ρε+ (1813)
 • G 314: Έργο 29 αρ. 2, σε Ντο-
 • G 315: Έργο 29 αρ. 3, σε Φα+
 • G 316: Έργο 29 αρ. 4, σε Λα+
 • G 317: Έργο 29 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 318: Έργο 29 αρ. 6, σε Σολ-
 • G 319: Έργο 30 αρ. 1, σε Σιb+
 • G 320: Έργο 30 αρ. 2, σε Λα-
 • G 321: Έργο 30 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 322: Έργο 30 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 323: Έργο 30 αρ. 5, σε Μι-
 • G 324: Έργο 30 αρ. 6, σε Ντο+ (Νυχτερινή μουσική στους δρόμους της Μαδρίτης)
 • G 325: Έργο 31 αρ. 1, σε Μιb+ (1813)
 • G 326: Έργο 31 αρ. 2, σε Σολ+
 • G 327: Έργο 31 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 328: Έργο 31 αρ. 4, σε Ντο-
 • G 329: Έργο 31 αρ. 5, σε Λα+
 • G 330: Έργο 31 αρ. 6, σε Φα+
 • G 331: Έργο 36 αρ. 1, σε Μιb+
 • G 332: Έργο 36 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 333: Έργο 36 αρ. 3, σε Σολ+
 • G 334: Έργο 36 αρ. 4, σε Λα-
 • G 335: Έργο 36 αρ. 5, σε Σολ-
 • G 336: Έργο 36 αρ. 6, σε Φα+
 • G 337: Έργο 39 αρ. 1, σε Σιb+ (1809)
 • G 338: Έργο 39 αρ. 2, σε Φα+
 • G 339: Έργο 39 αρ. 3, σε Ρε+
 • G 340: Έργο 40 αρ. 1, σε Λα+ (1822)
 • G 341: Έργο 40 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 342: Έργο 40 αρ. 3, σε Ρε+
 • G 343: Έργο 40 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 344: Έργο 40 αρ. 5, σε Μι-
 • G 345: Έργο 40 αρ. 6, σε Σιb+
 • G 346: Έργο 41 αρ. 1, σε Μιb+ (1798)
 • G 347: Έργο 41 αρ. 2, σε Φα+
 • G 348: Έργο 42 αρ. 1, σε Φα- (1809)
 • G 349: Έργο 42 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 350: Έργο 42 αρ. 3, σε Σι-
 • G 351: Έργο 42 αρ. 4, σε Σολ-
 • G 352: Έργο 43 αρ. 1, σε Μιb+
 • G 353: Έργο 43 αρ. 2, σε Ρε+
 • G 354: Έργο 43 αρ. 3, σε Φα+
 • G 355: Έργο 45 αρ. 1, σε Ντο- (1804)
 • G 356: Έργο 45 αρ. 2, σε Λα+
 • G 357: Έργο 45 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 358: Έργο 45 αρ. 4, σε Ντο+
 • G 359: Έργο 46 αρ. 1, σε Σιb+ (1798)
 • G 360: Έργο 46 αρ. 2, σε Ρε-
 • G 361: Έργο 46 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 362: Έργο 46 αρ. 4, σε Σολ-
 • G 363: Έργο 46 αρ. 5, σε Φα+
 • G 364: Έργο 45 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 365: Έργο 49 αρ. 1, σε Ρε+ (1798)
 • G 366: Έργο 49 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 367: Έργο 49 αρ. 3, σε Μιb+
 • G 368: Έργο 49 αρ. 4, σε Ρε-
 • G 369: Έργο 49 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 370: Έργο 50 αρ. 1, σε Λα+ (1822)
 • G 371: Έργο 50 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 372: Έργο 50 αρ. 3, σε Σιb+
 • G 373: Έργο 50 αρ. 4, σε Μι+
 • G 374: Έργο 50 αρ. 5, σε Ντο+
 • G 375: Έργο 50 αρ. 6, σε Σιb+
 • G 376: Έργο 51 αρ. 1, σε Μιb+ (1813)
 • G 377: Έργο 51 αρ. 2, σε Ντο-
 • G 378: Έργο 51 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 379: Σε Μι- (από το G 407)
 • G 380: Σε Φα+ (από το G 408)
 • G 381: Σε Μιb+ (από το G 410)
 • G 382: Σε Λα- (από το G 412)
 • G 383: Σε Ρε+ (από το G 411)
 • G 384: Σε Ντο+ (από το G 409)
 • G 385: Σε Ρε- (από το G 416)
 • G 386: Σε Μι- (από το G 417)
 • G 387: Σε Σιb+ (από το G 414)
 • G 388: Σε Λα+ (από το G 413)
 • G 389: Σε Μι- (από το G 415)
 • G 390: Σε Ντο+ (από το G 418)
 • G 391: Έργο 60 αρ. 1, σε Ντο+
 • G 392: Έργο 60 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 393: Έργο 60 αρ. 3, σε Λα+
 • G 394: Έργο 60 αρ. 4, σε Λα+ (χαμένο)
 • G 395: Έργο 60 αρ. 5, σε Σολ+
 • G 396: Έργο 60 αρ. 6, σε Μι+
 • G 397: Έργο 62 αρ. 1, σε Ντο+
 • G 398: Έργο 62 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 399: Έργο 62 αρ. 3, σε Φα+
 • G 400: Έργο 62 αρ. 4, σε Σιb+
 • G 401: Έργο 62 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 402: Έργο 62 αρ. 6, σε Μι+
 • G 403: 6 κουιντέτα εγχόρδων από το έργο 10, (G 265–270)
 • G 404: 6 κουιντέτα εγχόρδων από το έργο 11, (G 271–276)
 • G 405: 6 κουιντέτα εγχόρδων από το έργο 180, (G 283–288)
 • G 406: Σε Μιb+ (χαμένο)

Κουιντέτα με πιάνοΕπεξεργασία

 • G 407: Έργο 56 αρ. 1, σε Μι-
 • G 408: Έργο 56 αρ. 2, σε Φα+
 • G 409: Έργο 56 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 410: Έργο 56 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 411: Έργο 56 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 412: Έργο 56 αρ. 6, σε Λα-
 • G 413: Έργο 57 αρ. 1, σε Λα+
 • G 414: Έργο 57 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 415: Έργο 57 αρ. 3, σε Μι-
 • G 416: Έργο 57 αρ. 4, σε Ρε-
 • G 417: Έργο 57 αρ. 5, σε Μι+
 • G 418: Έργο 57 αρ. 6, σε Ντο+

Κουιντέτα με φλάουτοΕπεξεργασία

 • G 419: Έργο 17 αρ. 1, σε Ρε+
 • G 420: Έργο 17 αρ. 2, σε Ντο+
 • G 421: Έργο 17 αρ. 3, σε Ρε-
 • G 422: Έργο 17 αρ. 4, σε Σιb+
 • G 423: Έργο 17 αρ. 5, σε Σολ+
 • G 424: Έργο 17 αρ. 6, σε Μιb+
 • G 425: Έργο 19 αρ. 1, σε Μιb+
 • G 426: Έργο 19 αρ. 2, σε Σολ-
 • G 427: Έργο 19 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 428: Έργο 19 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 429: Έργο 19 αρ. 5, σε Σιb+
 • G 430: Έργο 19 αρ. 6, σε Ρε+
 • G 431: Έργο 55 αρ. 1, σε Σολ+
 • G 432: Έργο 55 αρ. 2, σε Φα+
 • G 433: Έργο 55 αρ. 3, σε Ρε+
 • G 434: Έργο 55 αρ. 4, σε Λα+
 • G 435: Έργο 55 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 436: Έργο 55 αρ. 6, σε Ρε-
 • G 437: Με βιολοντσέλο κοντσερτάντε αρ. 1, σε Φα+
 • G 438: Με βιολοντσέλο κοντσερτάντε αρ. 2, σε Σολ+
 • G 439: Με βιολοντσέλο κοντσερτάντε αρ. 3, σε Ντο+
 • G 440: Με βιολοντσέλο κοντσερτάντε αρ. 4, σε Ρε+
 • G 441: Με βιολοντσέλο κοντσερτάντε αρ. 5, σε Σολ+
 • G 442: Με βιολοντσέλο κοντσερτάντε αρ. 6, σε Σιb+
 • G 443: Κουιντέτο με φλάουτο, όμποε και έγχορδα σε Ντο+
 • G 444: Κουιντέτο με φλάουτο, όμποε και έγχορδα σε Σιb+

Κουιντέτα με κιθάραΕπεξεργασία

(Τα μέρη από τα κουιντέτα με κιθάρα είναι, στο σύνολό τους, μεταγραφές από άλλα κουιντέτα, συνήθως εγχόρδων ή με πιάνο)

 • G 445: Αρ. 1, σε Ρε-
 • G 446: Αρ. 2, σε Μι+
 • G 447: Αρ. 3, σε Σιb+
 • G 448: Αρ. 4, σε Ρε+ (Fandango)
 • G 449: Αρ. 5, σε Ρε+
 • G 450: Αρ. 6, σε Σολ+
 • G 451: Αρ. 7, σε Μι-
 • G 452: Αρ. 8, σε Φα+ (χαμένο)
 • G 453: Αρ. 9, σε Ντο+ (Η υποχώρηση της Μαδρίτης)

ΣεξτέταΕπεξεργασία

 • G 454: Σεξτέτο εγχόρδων, έργο 23 αρ. 1, σε Μιb+
 • G 455: Σεξτέτο εγχόρδων, έργο 23 αρ. 2, σε Σιb+
 • G 456: Σεξτέτο εγχόρδων, έργο 23 αρ. 3, σε Μι+
 • G 457: Σεξτέτο εγχόρδων, έργο 23 αρ. 4, σε Φα-
 • G 458: Σεξτέτο εγχόρδων, έργο 23 αρ. 5, σε Ρε+
 • G 459: Σεξτέτο εγχόρδων, έργο 23 αρ. 6, σε Φα+
 • G 460: Σεξτέτο εγχόρδων, σε Ρε+
 • G 461: Ντιβερτιμέντο, έργο 16 αρ. 1, σε Λα+
 • G 462: Ντιβερτιμέντο, έργο 16 αρ. 2, σε Φα+
 • G 463: Ντιβερτιμέντο, έργο 16 αρ. 3, σε Λα+
 • G 464: Ντιβερτιμέντο, έργο 16 αρ. 4, σε Μιb+
 • G 465: Ντιβερτιμέντο, έργο 16 αρ. 5, σε Λα+
 • G 466: Ντιβερτιμέντο, έργο 16 αρ. 6, σε Ντο+

ΟκτέταΕπεξεργασία

 • G 467: Νυχτερινό, έργο 38 αρ 1, σε Μιb+
 • G 468: Νυχτερινό, έργο 38 αρ 2 σε Μιb+ (χαμένο)
 • G 469: Νυχτερινό, έργο 38 αρ 3, σε Μιb+ (χαμένο)
 • G 470: Νυχτερινό, έργο 38 αρ 4, σε Σολ+
 • G 471: Νυχτερινό, έργο 38 αρ 5, σε Μιb+
 • G 472: Νυχτερινό, έργο 38 αρ 6, σε Σιb+
 • G 473: Νυχτερινό, έργο 42, σε Μιb+ (χαμένο)

Κοντσέρτα για ΒιολοντσέλοΕπεξεργασία

 • G 474: Αρ. 1, σε Μιb+
 • G 475: Αρ. 2, σε Λα+
 • G 476: Αρ. 3, σε Ρε+
 • G 477: Αρ. 4, σε Ντο+
 • G 478: Αρ. 5, σε Ρε+
 • G 479: Αρ. 6, σε Ρε+
 • G 480: Αρ. 7, σε Σολ+
 • G 481: Αρ. 8, σε Ντο+
 • G 482: Αρ. 9, σε Σιb+
 • G 483: Αρ. 10, σε Ρε+
 • G 484: Κοντσερτίνο σε Σολ+
 • G 573: Αρ. 11, σε Ντο+
 • G deest: Αρ. 12, σε Μιb+

Διάφορα κοντσέρταΕπεξεργασία

 • G 485: Για βιολί, σε Σολ+
 • G 486: Για βιολί, σε Ρε+
 • G 487: Για πιάνο, σε Μιb+
 • G 488: Για πιάνο, σε Ντο+ (σκίτσο)
 • G 489: Για φλάουτο σε Ρε+ (αρχικά είχε λανθασμένα αποδοθεί στον Φράντισεκ Ποκόρνι)
 • G 574: Για βιολί, σε Φα+
 • G 575: Για φλάουτο σε Ρε+

Συμφωνίες και άλλαΕπεξεργασία

 • G 490: Εισαγωγή σε Ρε+
 • G 491: Συμφωνία κοντσερτάντε, έργο 7, σε Ντο+
 • G 492: 6 Ντιβερτιμέντι (6 Σεξτέτα), έργο 16 (βλ. και G 461–466)
 • G 493: Έργο 21 αρ. 1, σε Σιb+
 • G 494: Έργο 21 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 495: Έργο 21 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 496: Έργο 21 αρ. 4, σε Ρε+
 • G 497: Έργο 21 αρ. 5, σε Σιb+
 • G 498: Έργο 21 αρ. 6, σε Λα+
 • G 499: Συμφωνία κοντσερτάντε, σε Σολ+ (= G470)
 • G 500: Συμφωνία σε Ρε+
 • G 501: Σερενάτα σε Ρε+
 • G 502: 2 Μινουέτα
 • G 503: Έργο 12 αρ. 1, σε Ρε+
 • G 504: Έργο 12 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 505: Έργο 12 αρ. 3, σε Ντο+
 • G 506: Έργο 12 αρ. 4, σε Ρε- (Το Σπίτι του Διαβόλου)
 • G 507: Έργο 12 αρ. 5, σε Σιb+
 • G 508: Έργο 12 αρ. 6, σε Λα+
 • G 509: Έργο 35 αρ. 1, σε Ρε+
 • G 510: Έργο 35 αρ. 2, σε Μιb+
 • G 511: Έργο 35 αρ. 3, σε Λα+
 • G 512: Έργο 35 αρ. 4, σε Λα+
 • G 513: Έργο 35 αρ. 5, σε Μιb+
 • G 514: Έργο 35 αρ. 6, σε Σιb+
 • G 515: Έργο 37 αρ. 1, σε Ντο+
 • G 516: Έργο 37 αρ. 2, σε Ρε+ (χαμένο)
 • G 517: Έργο 37 αρ. 3, σε Ρε-
 • G 518: Έργο 35 αρ. 4, σε Λα+
 • G 519: Έργο 41, σε Ντο-
 • G 520: Έργο 42, σε Ρε+
 • G 521: Έργο 43, σε Ρε+
 • G 522: Έργο 45, σε Ρε+
 • G 523: Συμφωνία σε Ντο+
 • G 576: Συμφωνία σε Σολ+

Σκηνικά έργαΕπεξεργασία

 • G 524: Cefalo e Procri (χαμένο)
 • G 525: Un gioco di minuetto ballabili, έργο 41
 • G 526: Ισπανικό μπαλέτο
 • G 527: Ιντερλούδιο στην όπερα του Πιτσίνι La buona figliola
 • G 540: La Clementina, (θαρθουέλα, zarzuela)
 • G 541: Σκηνή από το Ines de Castro
 • G 542: Άρια από την όπερα L'Almeria (χαμένο)

Λειτουργίες, μέρη λειτουργιών και καντάτεςΕπεξεργασία

 • G 528: Missa solemnis, έργο 59 (χαμένο)
 • G 529: Kyrie, σε Σιb+
 • G 530: Gloria, σε Φα+
 • G 531: Credo, σε Ντο+
 • G 532a: Stabat Mater, σε Λαb+
 • G 532b: Stabat Mater, έργο 61, σε Φα+
 • G 533: Dixit Dominus, σε Σολ+
 • G 534: Domine ad adjuvandum, σε Σολ+
 • G 535: Καντάτα των Χριστουγέννων, έργο 63 (χαμένο)
 • G 536: Καντάτα για την εορτή του Αγ. Λουδοβίκου (απόσπασμα)
 • G 539: Κάλαντα για τη Γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού (Villancicos al nacimiento de nuestro Senor Jesu Christo)
 • G deest: Laudate pueri

ΟρατόριαΕπεξεργασία

 • G 537: Gioas, re di Giuda
 • G 538: Giuseppe riconosciuto
 • G 543: La Confederazione dei Sabini con Roma – Prima giornata

Άριες κοντσέρτουΕπεξεργασία

 • G 544: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 1, σε Μιb+
 • G 545: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 2, σε Σιb+
 • G 546: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 3, σε Σολ+
 • G 547: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 4, σε Λα+
 • G 548: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 5, σε Ρε-
 • G 549: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 6, σε Ρε+
 • G 550: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 7, σε Μιb+
 • G 551: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 8, σε Σολ+
 • G 552: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 9, σε Ντο+
 • G 553: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 10, σε Φα+
 • G 554: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 11, σε Λα+
 • G 555: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 12, σε Σιb+
 • G 556: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 13, σε Μι+
 • G 557: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 14, σε Σιb+
 • G 558: Ακαδημαϊκή άρια, αρ. 15, σε Μιb+
 • G 559: Ακαδημαϊκό ντουέτο, αρ. 1, σε Μιb+
 • G 560: Ακαδημαϊκό ντουέτο, αρ. 2, σε Φα+
 • G 561: Ακαδημαϊκό ντουέτο, αρ. 3, σε Μιb+

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Grove Music Online (subscription required)
 • On-line catalog of works by Boccherini (French)
 • Gérard, Yves: Thematic, Bibliographical and Critical Catalogue of the Works of Luigi Boccherini (London, Oxford University Press, 1969, 716p.) ISBN 0-19-711616-7
 • Boccherini's autograph catalogue, from Piquot (1851) and Boccherini y Calonje (1879)
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα List of compositions by Luigi Boccherini της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).