Καταστροφισμός (γεωλογία)

θεωρία της γεωλογίας

Ο καταστροφισμός είναι θεωρία της γεωλογίας, σύμφωνα με την οποία, ξαφνικές βίαιες δυνάμεις ή καταστροφές έχουν διαμορφώσει την επιφάνεια της Γης. Αυτή η θεωρία βασίστηκε στην εντύπωση που είχαν πολλοί επιστήμονες ότι η Γη είχε δημιουργηθεί πριν από λίγες χιλιάδες χρόνια και ότι ο χρόνος για τον σχηματισμό και την εξέλιξή της ήταν λίγος. Επίσης για να εξηγήσουν τις μεγάλες σειρές ιζηματογενών πετρωμάτων χρησιμοποίησαν τον κατακλυσμό του Νώε. Υποστηρικτής αυτής της θεωρίας υπήρξε ο Ζωρζ Κυβιέ.

* Μιχάλης Δ. Δερμιτζάκης και Σπύρος Π. Λέκκας, ''Διερευνώντας τη Γη'' (Αθήνα,2010), σελ. 21 – 23, ISBN 978-960-8028-91-3