Κατηγορία:Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Ν. 2916/2001 του Ελληνικού Κράτους, τα Ελληνικά πανεπιστήμια, πολυτεχνεία και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χαρακτηρίζονται ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.