Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1908

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1908.