Κατηγορία:Μουσική αφιερωμένη σε φίλους ή συγγενείς

Η κατηγορία περιέχει μουσικές συνθέσεις που αφιερώθηκαν από τον συνθέτης του σε φίλους ή συγγενείς του