Οπτικά όργανα είναι τα όργανα που επεκτείνουν την όραση.