Οπτικά όργανα είναι τα όργανα που επεκτείνουν την όραση.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 3 υποκατηγορίες, από 3 συνολικά.