Κατηγορία:Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των Πορτογάλων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί ή αγωνίζονται σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους εκτός της Πορτογαλίας.

Όλα τα λήμματα αυτής της κατηγορίας, πρέπει να κατηγοριοποιούνται και στην κατηγορία Κατηγορία:Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές