Κατηγορία:Σεκουλαριστικά κόμματα

Πολιτικά κόμματα με πολιτική ιδεολογία τον σεκουλατισμό και τον κοσμικό χωρισμό του κράτους από την θρησκεία.