Αυτοί οι χρήστες έχουν μέτρια κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας.