Διαθέσιμα πρότυπα για τα Ελληνικά:

Τα Ελληνικά ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el

el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.Επαγγελματικά ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el-5

el-5 Αυτός ο χρήστης είναι σε θέση να συνεισφέρει με επαγγελματικού επιπέδου Ελληνικά.Τα Ελληνικά σχεδόν ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el-4

el-4 Αυτός ο χρήστης μιλά Ελληνικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα.
Ανώτερου επιπέδου ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el-3

el-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε ανώτερου επιπέδου Ελληνικά.
Μέτρια ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el-2

el-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου Ελληνικά.
Βασικά ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el-1

el-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου Ελληνικά.Δεν καταλαβαίνει τα ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης el-0

el-0 Αυτός ο χρήστης δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά (ή με δυσκολία).