Σκοπός των Προτύπων Βαβέλ είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ χρηστών, οι οποίοι κατέχουν διάφορες γλώσσες. Ενώ αρχικά δημιουργήθηκαν για την Κοινή Βικιπαίδεια και το ΜεταΒίκι, χρησιμοποιούνται σήμερα και σε διάφορες Βικιπαίδειες επειδή υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των διάφορων Βικιπαιδειών, π.χ. λόγω μεταφράσεων άρθρων ή ανταλλαγής από media στην Κοινή Βικιπαίδεια.

Κατηγορίες και πρότυπα Επεξεργασία

Εδώ είναι μια λίστα κατηγοριών και προτύπων που χρειάζονται. Η σειρά δημιουργίας είναι σημαντική:

  • Δημιουργήστε την κύρια κατηγορία (xx). Τοποθετήστε την υπό την Κατηγορία:Χρήστες ανά γλώσσα ώστε να εμφανίζεται υπό το πρώτο γράμμα του κωδικού ISO 639, ως εξής: [[Κατηγορία:Χρήστες ανά γλώσσα|xx]]
  • Δημιουργήστε τις δευτερεύουσες κατηγορίες (xx-M, xx-1, xx-2, xx-3). Τοποθετήστε τις υπό την κύρια κατηγορία, ώστε να εμφανίζονται κάτω από τους χαρακτήρες <κενό>, 1, 2, 3, ως εξής: [[Κατηγορία:Χρήστης xx| ]], [[Κατηγορία:Χρήστης xx|1]], [[Κατηγορία:Χρήστης xx|2]], [[Κατηγορία:Χρήστης xx|3]]
  • Δημιουργήστε τα πρότυπα (Χρήστης xx, xx-1, 2, 3).

Προσθέστε την γλώσσα σας εδώ, αν δεν είναι στην επόμενη λίστα.

Εαν η γλώσσα σας έχει πρότυπα σε μια άλλη Βικιπαίδεια ή στα Commons, μπορείτε να τα αντιγράψετε εδώ. Προσοχή! Πρέπει να αλλάξετε τα ονόματα των προτύπων και των κατηγοριών!


Διαθέσιμες γλώσσες Επεξεργασία