Διαθέσιμα πρότυπα για τα Κοινά Ελληνικά:

Τα Κοινά Ελληνικά ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης ke

Πρότυπο:Χρήστης keΕπαγγελματικά Κοινά ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης ke-5

Πρότυπο:Χρήστης ke-5


Τα Κοινά Ελληνικά σχεδόν ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης ke-4

Πρότυπο:Χρήστης ke-4Ανώτερου επιπέδου Κοινά ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης ke-3

ke-3 Ο χρήστης ούτος δύναται συνεισφέρειν μετ' ανωτέρας γνώσεως της Κοινής Ελληνικής.
Μέτρια Κοινά ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης ke-2

ke-2 Ο χρήστης ούτος δύναται συνεισφέρειν μετά μέσης γνώσεως της Κοινής Ελληνικής.
Βασικά Κοινά ΕλληνικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης ke-1

ke-1 Ο χρήστης ούτος δύναται συνεισφέρειν μετά μικράς γνώσεως της Κοινής Ελληνικής.