Διαθέσιμα πρότυπα για τα Ουκρανικά:

Τα Ουκρανικά ως μητρική γλώσσα

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης uk

uk Для цього користувача українська мова є рідною.Επαγγελματικά Ουκρανικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης uk-5

Πρότυπο:Χρήστης uk-5


Τα Ουκρανικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης uk-4

uk-4 Користувач володiє українською мовою майже як рiдною.
Ανώτερου επιπέδου Ουκρανικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης uk-3

uk-3 Користувач може робити внесок українською мовою на високому рівні.
Μέτρια Ουκρανικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης uk-2

uk-2 Користувач може робити внесок українською мовою на середньому рівні.
Βασικά Ουκρανικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης uk-1

uk-1 Користувач може робити внесок українською мовою на початковому рівні.