Διαθέσιμα πρότυπα για τα Ιταλικά:

Τα Ιταλικά ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης it

it Questo utente ha per lingua madre l' italiano.Επαγγελματικά ΙταλικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης it-5

it-5 Questo utente può contribuire con un italiano a livello professionale.Τα Ιταλικά σχεδόν ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης it-4

Πρότυπο:Χρήστης it-4Ανώτερου επιπέδου ΙταλικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης it-3

it-3 Questo utente può contribuire con un italiano di livello avanzato.
Μέτρια ΙταλικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης it-2

it-2 Questo utente può contribuire con un italiano di livello intermedio.
Βασικά ΙταλικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης it-1

it-1 Questo utente può contribuire con un italiano di livello semplice.