Διαθέσιμα πρότυπα για τα Κινεζικά:

Τα Κινεζικά ως μητρική γλώσσα

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης zh

zh 該用戶的母語中文
该用户的母语中文Επαγγελματικά Κινεζικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης zh-5

zh-5 该用户能与专业华人贡献Τα Κινεζικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης zh-4

zh-4 用户可以讲汉语为母语几乎
Ανώτερου επιπέδου Κινεζικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης zh-3

zh-3 用户可以使用中国语言水平
Μέτρια Κινεζικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης zh-2

zh-2 該用戶能以一般中文進行交流。
该用户能以一般中文进行交流。
Βασικά Κινεζικά

Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης zh-1

zh-1 該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。