Διαθέσιμα πρότυπα για τα Πορτογαλικά:

Τα Πορτογαλικά ως μητρική γλώσσα Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pt

pt Este usuário fala o portuguêscomo língua materna.Επαγγελματικά Πορτογαλικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pt-5

Πρότυπο:Χρήστης pt-5


Τα Πορτογαλικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pt-4

Πρότυπο:Χρήστης pt-4Ανώτερου επιπέδου Πορτογαλικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pt-3

pt-3 Este usuário pode contribuir com um nível avançado de português.
Μέτρια Πορτογαλικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pt-2

pt-2 Este usuário pode contribuir com um nível intermedio de português.
Βασικά Πορτογαλικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pt-1

pt-1 Este usuário pode contribuir com um nível básico de português.