Διαθέσιμα πρότυπα για τα Βουλγαρικά:

Τα Βουλγαρικά ως μητρική γλώσσα Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης bg

bg Родният език на този потребител е български.Επαγγελματικά Βουλγαρικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης bg-5

Πρότυπο:Χρήστης bg-5


Τα Βουλγαρικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης bg-4

Πρότυπο:Χρήστης bg-4Ανώτερου επιπέδου Βουλγαρικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης bg-3

bg-3 За този уикипедианец българският е роден език.
Μέτρια Βουλγαρικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης bg-2

bg-2 Тоэи потребител има познания на средно ниво по български език.
Βασικά Βουλγαρικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης bg-1

bg-1 Тоэи потребител има начални познания по български език.