Διαθέσιμα πρότυπα για τα Ποντιακά:

Τα Ποντιακά ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pnt

pnt Ατός ο χρήστες καλατσέβ σκυρά Ποντιακά.Επαγγελματικά ΠοντιακάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pnt-5

Πρότυπο:Χρήστης pnt-5


Τα Ποντιακά σχεδόν ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pnt-4

pnt-4 Ατός ο χρήστες καλατσέβ τσίπ καλά Ποντιακά.
Ανώτερου επιπέδου ΠοντιακάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pnt-3

pnt-3 Ατός ο χρήστες καλατσέβ καλά Ποντιακά.
Μέτρια ΠοντιακάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pnt-2

pnt-2 Ατός ο χρήστες καλατσέβ ολίγα Ποντιακά.
Βασικά ΠοντιακάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης pnt-1

pnt-1 Ατός ο χρήστες καλατσέβ έναν ξάι Ποντιακά.