Διαθέσιμα πρότυπα για τα Αρχαία Ελληνικά:

Τα Αρχαία Ελληνικά ως μητρική γλώσσα Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης grc

grc Ὅδε ὁ ἐγκυκλο­παιδει­ουργὸς ἀρχαίαν Ἐλληνικὴν γλῶτταν γράφειν ὡς μητρικὴν οἷός τ’ ἐστί.Επαγγελματικά Αρχαία Ελληνικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης grc-5

Πρότυπο:Χρήστης grc-5


Τα Αρχαία Ελληνικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης grc-4

grc-4 Ὅδε ὁ χρήστης τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν ἐπίσταται ὡς αὕτη μητρικὴ ἂν εἴη.
Ανώτερου επιπέδου Αρχαία Ελληνικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης grc-3

grc-3 Ὅδε ὁ ἐγκυκλο­παιδει­ουργὸς ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν γλῶτταν γράφειν ἀνωτέρως οἷός τ’ ἐστί.
Μέτρια Αρχαία Ελληνικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης grc-2

grc-2 Ὅδε ὁ ἐγκυκλο­παιδει­ουργὸς ἀρχαίαν Ἐλληνικὴν γλῶτταν γράφειν μέσως οἷός τ’ ἐστί.Βασικά Αρχαία Ελληνικά Επεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης grc-1

grc-1 Ὄδε ἐγκυκλοπαιδειουργὸς ὀλίγον ἀρχαίως Ἑλληνιστὶ γράφειν οἷος τ' ἐστί.