Διαθέσιμα πρότυπα για τα Τουρκικά:

Τα Τουρκικά ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης tr

tr Bu kullanıcının anadili Türkçedir.Επαγγελματικά ΤουρκικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης tr-5

tr-5 Bu kullanıcı Türk profesyonel düzeyde konuşmaktadır.Τα Τουρκικά σχεδόν ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης tr-4

tr-4 Bu kullanıcı Türkçe'yi ana dili gibi anlıyor.
Ανώτερου επιπέδου ΤουρκικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης tr-3
Μέτρια ΤουρκικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης tr-2

tr-2 Bu kullanıcının Türkçe'si orta seviye dedir.
Βασικά ΤουρκικάΕπεξεργασία

Πρότυπο:Χρήστης tr-1