Κατηγορία:Χρήστης uk-M

Αυτοί οι χρήστες έχουν ως μητρική γλώσσα την Ουκρανικά.

Для цих користувачів Українська мова є рідною.