Κατηγορηματική λογική

Για τη συγκεκριμένη έννοια, δείτε: λογική πρώτου βαθμού.

Στη μαθηματική λογική, κατηγορηματική λογική είναι ο γενικός όρος για τα συμβολικά τυπικά συστήματα όπως η λογική πρώτου βαθμού, η λογική δεύτερου βαθμού, η λογική πολλών ειδών (many-sorted logic), ή η infinitary λογική. Αυτό το τυπικό σύστημα διαφοροποιείται από άλλα τυπικά συστήματα στο ότι οι τύποι του περιέχουν μεταβλητές που μπορεί να είναι ποσοτικοποιημένες (quantified). Δύο συνηθισμένοι ποσοτικοί τελεστές είναι ο "υπάρχει" και ο "για κάθε". Οι μεταβλητές μπορούν να είναι στοιχεία σε κάποιο χώρο, ή πιθανώς σχέσεις ή συναρτήσεις πάνω στο χώρο. Για παράδειγμα, ο υπαρξιακός τελεστής σε ένα σύμβολο συνάρτησης ερμηνεύεται ως "υπάρχει κάποια συνάρτηση".

Ανεπίσημα, λέγοντας "κατηγορηματική λογική" πολλοί αναφέρονται στη λογική πρώτου βαθμού.

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα predicate logic της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).