Η κατολίσθηση είναι φυσική καταστροφή στην οποία συμβαίνει επικίνδυνη ολίσθηση, η οποία περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βράχων, δέντρων, χώματος και γενικότερα οποιουδήποτε συστατικού μπορεί να παρασυρθεί.

Κατολίσθηση στην Καλιφόρνια το 1966.

Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί απόρροια ελλιπούς ευστάθειας των πρανών έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων. Ένα πρανές μπορεί να αστοχήσει υπό την επίδραση γεωλογικών, μορφολογικών, φυσικών ή ανθρωπογενών παραγόντων, όπως είναι οι βροχοπτώσεις (η πιο συχνή αιτία), οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις ή μια γενική αστάθεια του εδάφους.

Επιπλέον, οι κατολισθήσεις ενεργοποιούνται και επιταχύνονται μετά από φωτιές, ειδικότερα σε δασικές ή ημιδασικές περιοχές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ρίζωμα των δένδρων καταστρέφεται, χάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το έδαφος τον "φυσικό του οπλισμό" με αποτέλεσμα τα πιο αποσαθρωμένα ανώτερα εδαφικά στρώματα, των οποίων οι εδαφομηχανικές παράμετροι της διατμητικής αντοχής τους, να είναι πολύ πιο επιρρεπή στις κατολισθήσεις και ερπυσμούς [1]

Η κατολίσθηση λάσπης ή λασπολίσθηση είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία κατολισθήσεων, κατά τις οποίες οι έντονες βροχοπτώσεις αναγκάζουν το χαλαρό έδαφος μιας απότομης πλαγιάς να καταρρεύσει και να ολισθήσει προς τα κάτω.

Το μέγεθος των κατολισθήσεων ποικίλλει, όμως πρόκειται για κινήσεις με μεγάλες ποσότητες υλικού, ικανές να προκαλέσουν καταστροφές όπως αποκλεισμός δρόμων μέχρι απώλεια ανθρώπινων ζωών. Συνήθως μια κατολίσθηση διαρκεί από ένα μέχρι δύο λεπτά, ενώ μερικές φορές η ταχύτητα των μετακινούμενων μαζών φτάνει τα 60 με 150 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία