Με τον χαρακτηρισμό καυστικά αλκάλια, ή ορθότερα αλκαλικά καυστικά φέρονται στη Χημεία ως συνοπτική ονομασία τα υδροξείδια των μετάλλων της ομάδας των αλκαλίων, δηλαδή του λιθίου, του νατρίου, του καλίου, του ρουβιδίου και του καισίου.

Το όνομά τους προέρχεται από το γεγονός ότι πρόκειται για πολύ ισχυρές βάσεις που ηλεκτρολύονται εύκολα και αντιδρούν με τα οξέα δημιουργώντας άλατα των αλκαλίων. Τα καυστικά αλκάλια χαρακτηρίζονται επίσης από τη μεγάλη διαλυτότητά τους στο νερό σε αντίθεση με τα υδροξείδια των αλκαλικών γαιών που είναι λιγότερο διαλυτά.