Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κελτίνη αναφέρεται ένα από τα παράπλευρα πρόσωπα στον μύθο των βοδιών του Γηρυόνη, δηλαδή του ομώνυμου άθλου του Ηρακλή.

Η Κελτίνη ήταν κόρη του Βρεταννού. Επιστρέφοντας ο Ηρακλής από τον άθλο μαζί με τα βόδια του Γηρυόνη, έπεσε στην παγίδα της Κελτίνης, η οποία έκρυψε την αγέλη των βοδιών και υποσχέθηκε στον ήρωα να του τα επιστρέψει μόνο αν αυτός δεχόταν να έχει μια σεξουαλική επαφή μαζί της. Ο Ηρακλής δέχθηκε επειδή ήθελε τα βόδια γρήγορα, αλλά και επειδή η Κελτίνη ήταν όμορφη. Με τον τρόπο αυτό ο Ηρακλής έγινε πατέρας του Κελτού, που έδωσε το όνομά του στους Κέλτες.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969