Αυτό το λήμμα αφορά την στατιστική περιοχή NUTS της Κεντρικής Ελλάδας. Για το γεωγραφικό διαμέρισμα, δείτε: Στερεά Ελλάδα.

Η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας αποτελεί στατιστική περιφέρεια ενός εκ των τεσσάρων πρώτων επιπέδων NUTS της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδας που δημιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρώτα επίπεδα NUTS δεν χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως διοικητικές διαιρέσεις παρά μόνο σε επίπεδο απογραφής και καταγραφής στατιστικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπες αντίστοιχες περιοχές, είναι η Βόρεια Ελλάδα, τα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη και η Αττική.

Πρώτο επίπεδο περιοχών NUTS της Ελλάδας:
  EL3: Αττική
  EL6: Κεντρική Ελλάδα

Περιλαμβάνει πέντε περιφέρειες: Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρώτη περιφέρεια ανήκει στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και οι υπόλοιπες στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία