Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Μουσείων

Θεσμός για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Μουσείων (ΚΑΣ) είναι θεσμός και παράλληλα το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στην «προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στην Ελλάδα, που λειτουργεί βάσει του Ν.3028/2002[1] Τα μέλη που απαρτίζουν το ΚΑΣ «προέρχονται από τον χώρο της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της τέχνης και της αρχαιολογικής έρευνας». Ο ρόλος του είναι η προστασία των αρχαιοτήτων, η αναστήλωση μνημείων, η ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών θέσεων, η κατασκευή και διαχείριση των μουσείων, η εποπτεία των ανασκαφών των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων και των ξένων αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, όπως και ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την αρχαιολογία.[2]

Αρμοδιότητες

Επεξεργασία

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας Κ.Α.Σ. και Σ.Μ. είναι οι ακόλουθες:

  • Προετοιμασία Συνεδριάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του Ειδικού Οργάνου (Κοινό Κ.Α.Σ.- Κ.Σ.Ν.Μ.), όπως ορίζονται στα άρθρα 50, 51 και 52 του Ν. 3028/2002, η οποία περιλαμβάνει:

α. Κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων.

β. Πρόσκληση των Μελών και των Πολιτών.

γ. Προετοιμασία- Διοργάνωση Αυτοψιών του Κ.Α.Σ.

δ. Σύνταξη Πρακτικών – Διαχείριση Αρχείου Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών, Επικύρωση Πρακτικών.

ε. Διεκπεραίωση Αιτημάτων Πολιτών[3]

Λειτουργία του Συμβουλίου Μουσείων

Επεξεργασία

Το Συμβούλιο Μουσείων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3028/2002, συνεδριάζει μία φορά το μήνα και κατά την κρίση του Προέδρου του και είναι αρμόδιο για:

  • Nα εισηγείται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τη μουσειακή πολιτική του κράτους, για τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.
  • Να γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μουσείου από το Δημόσιο αλλά και αναγνώρισης μουσείου που ιδρύεται από ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο.
  • Να γνωμοδοτεί για θέματα εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας, σε περίπτωση δανεισμού για τη διοργάνωση εκθέσεων σε μουσεία.[4]

Παραπομπές και σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. «Νόμος υπ' αριθ. 3028: Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (PDF). Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ανακτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2019. 
  2. «Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μουσείων: Ιστορία». culture.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 10 Αυγούστου 2020. Ανακτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2019. 
  3. «Κ.Α.Σ». http://kas.culture.gr/. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Μαΐου 2019.  Εξωτερικός σύνδεσμος στο |website= (βοήθεια)
  4. «Συμβούλιο Μουσείων». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Μαΐου 2019. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία