Η κεντροδεξιά είναι ένας πολιτικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει την ιδεολογία που κλίνει προς τα δεξιά, αλλά βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πολιτικής πυξίδας σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Τα κεντροδεξιά κόμματα συνδυάζουν συντηρητικές (δεξιές) και φιλελεύθερες (κεντρώες) πολιτικές.

Η κεντροδεξιά συνεπάγεται αποδοχή ενός βαθμού ιεραρχίας στην κοινωνία και ισχυρίζεται ότι αυτή η ιεραρχική δομή προκαλείται από διαφορές στη συμπεριφορά των ατόμων. Υποστηρίζει ότι οι κατώτερης ποιότητας συμπεριφορές, όπως η τεμπελιά και η ηθική κατάπτωση, οδηγούν κάποιους ανθρώπους σε καταστάσεις κατώτερης κοινωνικής θέσης σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Η κεντροδεξιά, σε αντίθεση με την ακροδεξιά, ισχυρίζεται ότι αυτό δεν είναι ένα έμφυτο ή εκ γενετής γνώρισμα και ότι οι άνθρωποι μπορούν να σταματήσουν να συμπεριφέρονται με κατωτερότητα, μέσω της αλλαγής των συνηθειών τους και μέσω συνειδητών επιλογών συμπεριφοράς.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία